Ziemassvētku pasākums

21.12. plkst. 13. 15 skolas zālē notika Ziemassvētku pasākums ,,Un lai baltās darbdienās balti svētki ir’’.
Tika izstāstīta pasaka par kristāla zvaniņu, kuru meklēt dodas feja, jo, Ziemassvētkus gaidot, visi ir noskumuši. Lai varētu atrast ceļu pie kristālu meistara, kas pilī slīpē zvaniņu, fejai jāpārvar sniegs, putenis un vējš un jāpadara trejdeviņi labi darbi.
Katra klase, darot labos darbus, palīdzēja fejai ātrāk nokļūt kristālu pilī. Pēc katra labā darba gaisā tika palaists balts balons, kas simbolizē labestību, ticību, cerību, mīlestību, brīnumu un prieku.
Fejai izdodas atrast kristāla zvaniņu, iedegas svētku egle, un pie cilvēkiem atgriežas prieks.
Ciemos bija ieradušies un skolēnus ar dāvanām sveica arī pārstāvji no ,,Europlast’’ un juristu biedrības.

Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/