Vokālo ansambļu ,,Mazputniņi’’ un ,, Vālodzīte’’ koncerti

31. 01. Gaismas pamatskolā ar koncertu ciemojās Salaspils kultūras nama bērnu vokālie ansambļi ,, Mazputniņi’’ un ,,Vālodzīte’’ mūzikas skolotājas Ilonas Koroševskas vadībā. Ciemiņi izdziedāja koncertprogrammu ,,Ziemas dziesmas’’.
Koncerts bija krāsains un interesants un sirsnīgs, mazie dziedātāji kustīgi, atraktīvi un skanīgi. Dziedātājiem izdevās uzburt skaistu ziemas pasaku, savukārt mūsu bērni varēja darboties līdzi priekšnesumiem.
Gaismas skolas bērni pateicās par skaistajām dziesmām ar sirsnīgiem aplausiem un pašu gatavotiem apsveikumiem.