Vokālās studijas ,,Kukaiņi’’ koncerts

25. aprīlī Gaismas pamatskolā ciemojās bērnu vokālā studija ,,Kukaiņi’’ skolotājas Baibas Jankovskas vadībā.
Kukaiņi pie mums viesojas jau otro reizi, un šoreiz koncertā bija iekļautas dziesmas par mums visiem tuvām un pazīstamām tēmām – par sauli, dziedāšanu, grāmatām, mācīšanos, māmiņu un labajiem vārdiem. Mūsu bērni varēja kustēties dziesmu ritmos, aplaudēt un dziedāt līdzi.
Gaismas pamatskolas skolēni mazos dziedātājus sveica ar sirsnīgiem aplausiem un pašu sagatavotiem apsveikumiem.
Gaidīsim ,,Kukaiņus’’ ciemos arī nākamajā pavasarī!