Vokālais mūzikas festivāls “Pavasara cīrulītis”

27.aprīlī Gaismas pamatskolas meitenes piedalījās starptautiskajā vokālajā mūzikas festivālā “Pavasara cīrulītis” Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā. Tajā piedalījās bērni un jaunieši ar speciālām  vajadzībām no Rīgas un Lietuvas.

Mūsu skolas skolēni koncertā parādīja   divus priekšnesumus. Meiteņu ansamblis izpildīja R.Paula dziesmu “Meža māte”ar V. Plūdoņa vārdiem. Muzikālās starpspēles tika aizpildītas ar tonīšu un metālisko zvanu starpspēlēm, kā arī tika izmantots lietus koks.

Savukārt Marta dziedāja mūsu mūzikas skolotājas Elgas Poles – Polītes  dziesmu “Nāc smejies manā mākonī” ar I.Vīksnas vārdiem. Mazās dejotājas dziesmu krāsaināku padarīja, uz skatuves uzburot tilla debesis un filca mākoņus.

Bērniem uzstāties palīdzēja un atbalstīja skolotājas Elga, Marina un Martas mamma un vecmāmiņa.

Festivāla nolūks – muzikālo prasmju, skatuves kultūras un sadarbības spēju  pilnveidošana un kopīgs prieks par muzicēšanu.

Koncerta izskaņā  V. Avotiņa pamatskola izpildīja mūsu skolas skolotājas E.Poles – Polītes dziesmu “Pasakā ienākot”, kas bija iepriekšējo skolēnu dziesmu svētku obligātā dziesma. Lepojamies ar talantīgiem pedagogiem!

Beigās  visi apvienojās dziesmā “Neliec sveci zem pūra”, tādējādi apliecinot gatavību un vēlmi turpināt muzicēšanu.