Viesošanās sociālās aprūpes centrā “Baldone”

Vakar astoņiem Gaismas internātpamatskolas skolēniem bija iespēja demonstrēt savas spējas un talantus pašiem savās mājās – sociālās aprūpes centrā “Baldone”. Bērni ar patiesu prieku sniedza koncertu ar dažādiem priekšnesumiem – dziedāja, dejoja, skaitīja dzejoļus, spēlēja ritma instrumentus, kā arī prezentēja savu projektu nedēļas ietvaros izveidoto filmu, kas balstīta uz pasakas “Lapsa māca vilku zvejot” motīviem. Mums no sirds bija prieks ar paviesoties BSAC “Baldone” un ar nepacietību gaidīsim nākošo reizi!