Ziņojumi

Aicinām mācīties Gaismas pamatskolā!

No 2021. gada 1. jūnija aicinām pieteikt skolēnus mācībām Gaismas pamatskolā 2021./2022. mācību gadam.

Skola uzņem bērnus sekojošās izglītības programmās:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015811)
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Izglītības programmas kods 21015911)

Aicinām pieteikt bērnus brīvajām vietām šādās klasēs:

  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811) – 2., 3., 4. 5. un 6. klase
  • Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 21015911) – 8. klase

Lai iestātos speciālās pamatizglītības programmās nepieciešams pašvaldības vai valsts  pedagoģiski medicīniskās komisijas atdzinums, kurā norādīta konkrēta speciālās izglītības programma un vecāku iesniegums.

  •  Profesionālās pamatizglītības programmā „Ēdināšanas pakalpojumi” 1. profesionālā kvalifikācija „Virtuves darbinieks”. (Izglītības programmas kods 22 811 021).
  • Profesionālās pamatizglītības programmā „Komerczinības” 1.profesionālā kvalifikācija „Pārdevēja palīgs”. (Izglītības programmas kods 22341021).

Lai iestātos profesionālās  izglītības programmās nepieciešama apliecība par apgūtu speciālās pamatizglītības programmu un vecāku vai skolēna (no 18. gadu vecuma) iesniegums.

 

Reģistrācija tiek veikta elektroniski, rakstot uz skolas e-pastu info@gaismasskola.lv

Vairāk informācijas par uzņemšanas kārtību, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītības programmām Jūs varat saņemt, zvanot skolas administrācijai:

Vita Felsberga, direktore 29477669

Ieva Veģere, direktora vietniece izglītības jomā 29106330

Valda Pavlovska, direktora vietniece audzināšanas darbā 27844228

 

 

 

Gaismas pamatskolas PRIVĀTUMA POLITIKA

Kopš 2013.gada 1.janvāra ieviests elektroniskais mācību nodarbību uzskaites e-žurnāls, kur informāciju par savu bērnu sekmēm, kavējumiem un mājas darbiem var iegūt izglītojamo vecāki.
www.e-klase.lv