Skolas gada tēma

Gaismas pamatskolas mācību un audzināšanas darba plānojums 2021./2022. mācību gadam

 

Skolas vīzija: Mūsdienīga izglītības iestāde, ar augsti profesionālu pedagoģisko personālu, kas pārtop par resursu un atbalsta centru izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Virsmērķis: Mūsdienīgs mācību process, kas veicina kompetenču (pratību) attīstīšanu, katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanu un rada iespējas efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt profesionālo izglītību.

Vērtības: Sadarbība, Atbildība, Radošums, Atvērtība, Inovācijas, Ilgtspēja.

Kompetences: Personības veidošana, Kritiskā domāšana, Sadarbība, Radošums, Komunikācija.

 

Prioritātes 2021./2022. mācību gadam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzināšanas darba tēmas pa mēnešiem.

Septembris. Pīlādzis – mājas svētība.

Oktobris. Kļava – miers un saticība.

Novembris. Ozols- Latvju dēlu simbols.

Decembris. Egle –  dzīvības un nemirstības simbols.

Janvāris. Kadiķis – Gaismas koks.

Februāris. Priede –  izturības simbols.

Marts. Liepa – Latvju meitu simbols.

Aprīlis. Bērzs – Vasaras svētku simbols.

Maijs. Ābele – mātes simbols.