Internāts

Gaismas pamatskola savas skolas izglītojamos nodrošina ar internāta kalpojumiem.

Visi izglītojamie, kas uzturas internātā, tiek nodrošināti ar labiekārtotām istabiņām un tām blakus esošo sanitāro mezglu ar tualeti, dušu un sēdvannu. Katra istabiņa ir paredzēta diviem izglītojamajiem. Skola nodrošina izglītojamos ar gultas veļu, kas tiek mainīta divas reizes mēnesī. Katru dienu notiek telpu mitrā uzkopšana.

Internāta laikā izglītojamie atrodas patstāvīgā pedagogu uzraudzībā. Pēcpusdienas cēlienā, pedagoga vadībā, izglītojamie dodas pastaigās, piedalās pedagogu plānotās tematiskās nodarbībās, spēlē spēles, iet rotaļās. Ik mēnesi,  notiek plānotās sporta aktivitātes, viktorīnas, tematiskie pasākumi. Izglītojamajiem tiek mācītas pašapkalpes un praktiskā darba iemaņas, rūpējoties par savu istabu, apģērbu, apaviem.

Uzturoties internātā, izglītojamie apgūst un pilnveido saskarsmes prasmes, rūpes par mazākiem un vājākiem grupas biedriem, izglītojamie gūst priekšstatus un jaunas zināšanas, par tikumiskām vērtībām un to nozīmi personības veidošanā.