Internāts

Piedāvājam internātu ar labiekārtotām istabām un plašām atpūtas telpām (bibliotēku, lasītavu, medicīnisko bloku, zāli u.c.).

Ārpusstundu darbs

Audzināšanas prioritārais virziens 
Saskarsmes un sociālo prasmju pilnveidošana mācību un audzināšanas darbā.

Konkursi “Es un pasaule ap mani”

  1. Konkurss par kārtīgāko un vizuāli izskatīgāko istabiņu internāta grupā (rezultātu apkopojums ik mēnesi un I un II semestra beigās).
  2. Konkurss “ Mans ārējais izskats” (rezultātu apkopojums ik mēnesi un I un II semestra beigās).
  3. Konkurss par “Kārtīgāko klasi un skolas teritoriju.

Skola piedāvā piedalīties šādās ārpusstundu speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbībās.