Vecākiem

Aktualitātes vecākiem

Gaismas pamatskolas 2022./2023. mācību gada dienas režīms.

Mācību priekšmetu stundu plānojums 2022./2023. mācību gadam, mācību priekšmetu stundu plānojums profesionālajās programmās 2022./2023. mācību gadam.

Vērtēšanas kārtība Gaismas pamatskolā.