Valentīdienas aktivitātes

Kas gan tā būtu par Valentīna dienu bez sirsniņām un jautrības?! Tādēļ mūsu skolā darbojās Valentīna dienas pasts, bet 14.februāra vakarā notika ballīte, kuras organizēšanā aktīvi iesaistījās Skolēnu līdzpārvalde. Pirms ballīte, katrai internāta grupai, savstarpēji sadarbojoties, bija jāizveido Valentīna dienas tērps, kuru pēc tam vērtēja pārējo grupu audzēkņi. Protams, ka bija arī ballīti iesildošās aktivitātes. Galvenais, lai ir priecīgs prāts!