Uzsākot skolas gadu

 

Gaismas pamatskola 2023./2024. mācību gadā novēl

Paveikt nepaveicamo,
Saglabāt neiespējamo,
Par spīti ikdienišķībai –
Uzplaucēt brīnumu dzīvē.
Par spīti grūtumam –
Laimīgiem būt.

 

 

Lai mums kopā jaunais mācību gads ir rosīgs, radošs un atnes prieku par paveikto

1. Septembrī gaidām mūsu audzēkņus

 Ierašanās skolā no pulkst. 9:00  

 Svinīgais pasākums skolas zālē pulkst. 10:00                

 

 

Skolas administrācija