Teātra diena Gaismas pamatskolā

27.martā pasaulē atzīmē Starptautisko teātra dienu. Latvieši jau izsenis bijuši teātra cienītāji. Kaut gan pagājis jau ļoti ilgs laiks no brīža, kad latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns izveidoja pirmo teātra trupu Latvijā un kļuva arī par tās režisoru un aktieri,  teātra tradīcija turpina dzīvot mūsdienās, teātris  vienmēr bijis nacionālās pašapziņas, iekšējās brīvības un patriotisma  jūtu avots.

Šodien teātris mainās, kļūst laikmetīgāks, krāsaināks, digitalizētāks, bet nemainās cilvēku vēlme dzīvot līdzi izrādes tēliem, piedzīvot, izjust, darboties pašiem amatierteātros un improvizācijas teātros.

28.martā Gaismas pamatskolas skolēni pulcējās skolas zālē, lai piedalītos radošā pēcpusdienā, kas veltīta teātrim, šogad vairāk runājot tieši par leļļu teātri.

Skolēni noskatījās prezentāciju par leļļu teātra pirmsākumiem un vēsturi, iepazinās ar galvenajiem leļļu teātra aktieriem, leļļu gatavošanas procesu.

Katrai internāta grupai mājās bija jāizveido sava leļļu teātra lelle, ko skolēni pēc dotajiem kritērijiem prezentēja skolas zālē, pastāstot par lelles tapšanas procesu, izmantotajiem materiāliem, vārdu, paradumiem.

Pēc tam skolēni veica dažādus teātra sportam raksturīgus iesildīšanās vingrinājumus, izlozēja savu latviešu tautas pasaku un iestudēja to, izmantojot pirkstu un roku lelles.

Sacensības gaitā izkristalizējās, kurš ir katras grupas līderis, un līderi tikās atsevišķā uzdevumā, izspēlējot izlozētu etīdi par kādu sadzīves situāciju.

Pasākuma beigās skolēni saņēma saldās balvas un pēc vēlmēm varēja izspēlēt arī citas pasakas.