Skolotāju dienas pasākums Gaismas skolā

6. oktobris – skolotāju dienas pasākums Gaismas skolā.

skolotāja