Skolas mācību gada noslēgums

26.maijā atestātus par pamatizglītības iegūšanu saņēma 11 Gaismas internātpamatskolas absolventi.