Seminārs – praktikums Gaismas pamatskolā

Gaismas pamatskolas skolotāji skolēnu pavasara brīvlaikā veltīja laiku profesionālajai pilnveidei un dalījās savā pieredzē ar skolotājiem gan no Ropažu novada izglītības iestādēm, gan no citām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
11. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00 notika seminārs – praktikums ,, Atbalsta pasākumu kopums speciālās izglītības mācību programmas apguvei izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’.
Semināra dalībnieki varēja piedalīties interaktīvā nodarbībā par mūzikas un ritmikas integrēšanu mācību procesā speciālo mācību priekšmetu satura apguvē, iekļaujot mūzikas terapijas metodes. Nodarbību vadīja veselības aprūpes maģistre, mūzikas terapeite, speciālā pedagoģe Elga Blūzmane. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar metodēm, kas piemērotas bērniem ar dažādiem traucējumiem, un daudzveidīgiem, praksē aprobētiem terapeitiskiem, muzikāli ritmiskiem vingrinājumiem, kuru mērķis ir agresijas, nemiera, baiļu, trauksmes mazināšana, paralēli veicinot neverbālo pašizteikšanās spēju un uzsverot mūzikas kā neverbālās saskarsmes veida nozīmi.
Savukārt skolotāja Aelita Žučkova – pedagoģijas maģistre, speciālā pedagoģe – pastāstīja par SymWriter programmas izmantošanu skolēnu dienas gaitas un mācību stundas strukturēšanai un savstarpējo komunikācijas prasmju apguvei. Pedagoga asistente Ērika Konceviča informēja par programmas iespējām valodu apguvē.
Mūsu skolā skolēniem ir iespēja saņemt arī īpašu terapiju ar apmācītiem suņiem, kurā suns darbojas kā motivators un galvenais komunikācijas objekts. Ar kanisterapijas palīdzību var mācīt sociālās iemaņas, komunikācijas un pašapkalpošanās prasmes, kā arī tos var iesaistīt dažādu mācību priekšmetu apguvē.
Speciālā pedagoģe un kanisterapeite Vladislava Akimova vadīja interaktīvu nodarbību ,,Kanisterapijas metodes, Animal Assisted Education izmantošanu lasītprasmes, matemātikas un verbālās valodas mācību programmas apguvei’’. Vladislava pastāstīja, kādas suņu šķirnes un raksturi ir vairāk piemēroti kanisterapijai, un semināra dalībniekiem bija iespēja darboties ar suņiem, pārbaudot jaunās zināšanas praksē.
Pēc kafijas pauzes viesi piedalījās lekcijā – praktikumā par fonētiskās ritmikas nozīmi skaņu pareizā izrunā un tās lietojumu darbā ar bērniem, kuriem ir dzirdes, valodas, valodas motorikas traucējumi, lai veicinātu viņu saziņas iespējas un attīstītu valodu.
Nodarbību vadīja pedagoģijas doktore, logopēde un speciālā pedagoģe Inamora Zaiceva. Viņa pastāstīja, ka fonētiskās ritmikas aizsākumi nāk no Slovākijas un metodes pamatā ir zināšanas un izpratne par skaņu veidošanos un apvienošanu ar atbilstošām, ritmiskām kustībām.
Pēc tam skolas viesi iepazinās ar skolas mācību, nodarbību un internāta telpām, notika diskusijas un viedokļu apmaiņa skolotāju starpā un iepazīšanās ar Gaismas pamatskolas pedagogu – Aelitas Žučkovas, Dagnijas Rubiķes, Ērikas Kalniņas, Elgas Blūzmanes, Sandras Rācenes, Gitas Skrodes, Inamoras Zaicevas – izstrādāto, plašo mācību materiālu klāstu. Dienas izskaņā semināra dalībnieki saņēma apliecības.