Sāksim mācību gadu droši un atbildīgi

15. septembrī Gaismas pamatskolā viesojās Valsts policijas pārstāvji. Preventīvajā pasākumā piedalījās vecāko klašu skolēni, un galvenie jautājumi bija saistīti ar drošību un atbildību.  Policisti  atbildēja uz dažādiem skolēnus interesējošiem jautājumiem, piemēram, no kāda vecuma iesākas kriminālatbildība, kādas sekas izraisa atkarību raisošu vielu lietošana, kā droši lietot mūsdienu tehnoloģijas.