Sadziedāšanās svētki VSAC ,,Rīga‘’ filiālē ,,Pļavnieki’’

29. maijā Gaismas pamatskolas skolēni ar koncertu devās uz VSAC ,,Rīga ‘’ filiāli, lai piedalītos sadziedāšanās pasākumā, kas nu jau kļuvis par ikgadēju tradīciju.
Pasākuma dalībnieki – skolēni un pedagogi – uzsver, ka kopīgajā koncertā, ko vadīja Nacionālā teātra aktieris Ivars Puga, tiešām valdīja īsta svētku gaisotne.
Ciemos bija atbraukuši arī skolēni no Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra, kā arī filiāļu ,,Teika’’ un ,, Rīga’’ iemītnieki.
Bērni demonstrēja savas muzikālās prasmes, un, pateicoties pedagogu mērķtiecīgajam darbam, uzmirdzēja daudz jaunu talantu. Bērni dziedāja, ritmizēja, spēlēja instrumentus, dejoja ar prieku un guva gandarījumu par paveikto. Kopīgie pasākumi liecina, ka ar pedagoga atbalstu un rūpīgu darbu mūsu skolēni var sasniegt daudz. Daloties kopīgā dziedāšanas priekā, esam solīti tuvāk Dziesmu svētkiem. Īpašs paldies skolotājai Elgai Blūzmanei un Marinai Riekstiņai par bērnu sagatavošanu.