Sadarbības koncerts sociālās aprūpes centrā “Pļavnieki”

28. martā Gaismas pamatskolas skolniece Marta Rancāne un mūzikas skolotāja Elga Blūzmane devās uz sociālās aprūpes centru ,,Pļavnieki’’, lai piedalītos piecdesmit minūtes ilgā  pavasara ieskandināšanas koncertā.

Marta dziedāja un spēlēja ģitāru gan duetā ar Agritu Barausku, gan viena pati un piedalījās visās muzikālajās aktivitātēs.

Aprūpes centra iemītnieki – gan skolēni, gan mājas apmācībā esošie bērni –  kopā ar iestādes darbiniekiem ar prieku piedalījās daudzveidīgās muzikālajās aktivitātēs gan plaukšķinot, gan kopīgi vokalizējot.

Viesi no 5. pamatskolas un Gaismas pamatskolas spēlēja dažādus mūzikas instrumentus un piedalījās apvienotajā zvanu orķestrī.

Koncerta izskaņā viesi nodejoja atraktīvu un  ritmisku itāļu deju.

Ar šo koncertu aprūpes centrs “Pļavnieki” šogad ir uzsācis jaunu tradīciju un  un arī turpmāk vēlēsies  iepazīties ar skolu bērniem ar īpašām vajadzībām mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, māksliniecisko varēšanu  un attīstības iespējām.

Šī sadarbība veicina virzību uz kopīgiem mērķiem, nodrošina pedagoģiskā darba pēctecību un rada milzīgu gandarījumu gan koncerta dalībniekiem, gan aprūpes nama iemītniekiem.