“Rakstu darbi” Stopiņos

“Rakstu darbi” ir gan izstādes konkursa nosaukums gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem nosaukums ,gan vienojošais Stopiņu novada visu paaudžu audēju ikdienā.

Pavasara saulīte iesildījusi zemi un laiks doties pļavā līdzi ņemot pašaustos un izšūtos krāsainos spilvenus.Tādu iedvesmojošo aicinājumu Tautas lietišķās mākslas studijai „Ulbroka” un visām citā Latvijas studijām atsūtīja Līgatnes rokdarbnieki un Līgatnes novada Dienas un interešu centra vadītāja Daina Klints un Līgatnes Amatu centrs.

Izstādes mākslinieciskā koncepcija izstrādāta lai parādītu dažādu rokdarbu tehnikās darinātus spilvenus,padupseņus vai pufus.Ekspozīcijai paredzētas trīs daļas.

Tautas lietišķās mākslas studijas ”Ulbroka” vadītāja Ārija Vītoliņa izstādei tautiskajai daļai ar tautisko tematiku, tradicionalajās tehnikās un tradicionālajiem izteiksmes līdzekļiem darināto darbu grupā piedāvā TLMS ”Ulbroka” audējas Baibas Kurzemnieces, Zentas Bergsa, Aldonijas Auziņas, Initas Budencovas, Ingas Putānes priekšzīmīgi noaustos spilvenus .

Seno no pūralādēm saglabātie omīšu,vecmāmiņu un krustmāmiņu darbu atsaucās studijas audēja Inga Putāne ar trim vecmāmiņas izšūtajiem spilveniem un Antonija Meteļska ar savu studijas apmācību procesā pirms 26 gadiem austo spilvenu.

Modernā un radošā no netradicionālajiem materiāliem un netradicionālajās tehnikās darināto spilvenu grupā uz izstādi ceļos studijas mazās audējas Monas Vītoliņas austais un filcētais spilventiņš un Ārija Vītoliņas vadītās pamatskolas ”Rīdze’’ tekstilmākslas studijas ”Jautrais zirneklītis” audzēkņu jaunrades darbi.

Izstādē kopumā piedalās 206 autori no 32 kolektīviem, kā arī individuāli autori. Kopskaitā 409 spilveni, padupseņi vai pufi ir iekārtojušies Līgatnes Kultūras centra mazajā zālē uz gultām, dīvāniem, šūpuļkrēsliem, šūpuļtīklos, lādēs, pie šujmašīnas, uz klavierēm u.c.

Tie gaidīs skatītājus no 24. aprīļa līdz 16. maijam darba dienās no plkst. 10.00– 16.30, brīvdienās un svētku dienās no plkst. 10.00–14.00 24. aprīlī plkst. 12.00 Līgatnes Kultūras centrā izstādes atklāšana.

Sestdien, 16.maijā plkst.12.00 Visi dalībnieki mīļi gaidīti uz svinīgu noslēguma pasākumu Līgatnes Kultūras centrā Pateicoties Stopiņu novada Domes atbalstam uz pasākumu dosies arī Stopiņu novada TLMS „Ulbroka” audējas un rokdarbnieces.

Mācību gada pirmajā pusgadā Gaismas internātpamatskolas mājturības stundās un aušanas pulciņa nodarbībās skolotājas Ārija Vītoliņas iedvesmoti un mācīti čaklie rokdarbnieki un audēji nopietni gatavojās gan izstādei kokursam “Rakstu darbi”’,gan Čehijas vēstniecības rīkotajam „Lidice 2015“ konkursam, gan Rīgas Estētikas skolas rīkotajai bērnu un jauniešu mākslas un jaunrades izstādei –konkursam “Lietu otrā dzīve”, gan Bērnu un jauniešu centra IK Auseklis rīkotajām vizuāli plastiskās mākslas izstādei -konkursam „Daba mums apkārt. Pļava – 10”

Visas šīs izstādes – konkursi bija nopietns pārbaudījums, jo tajās aicināti piedalīties jaunie mākslinieki no visas Latvijas.

Rezultāti ļoti ļoti iepriecinoši :

Janvārī otrajā Latvijas konkursa kārtā „Lidice 2015” laureāta titulu ieguva un uz Čehiju 3 kārtas konkursu aizceļoja Vladimira Mezenceva, Aivas Bēziņas, Katrīnas Rutko kopdarbs – gobelēns “’Saulrietā”’

Martā “’Rakstu darbu”’konkursā 1. kārtas 2. posmā Ropažu kultūras centrā Gaismas internātpamatskolas audēja Jana Gaižute ar savu austo grīdas celiņu „Viļņu raksti” izcīnīja 2. pakāpes diplomu, bet aprīlī 2 . konkursa kārtā Jūrmalā Bulduros 3. vieta.

Aprīlī izstādē konkursā „Lietu otrā dzīve” Juliānam Istominam 1. vieta,Janai Gaižutei un Katrīnai Rutko par kopdarbu „Rūķis vakara pastaigā” 2. vieta,Veronikai Solostejai par darbu „Jaciņas otrā dzīve” – Atzinības raksts.

Martā izstādē konkursā „Pļava mums apkārt. Pļava -10” Katrīnai Rutko, Aijai Pakalnietei, Sanijai Vorslavai, Sintijai Bērziņai par kopdarbu „Es iebridu pļavā” 2. pakāpes diplomi. Liānai Augšpulei, Janai Gaižutei, Veronikai Solostejai, Anetei Pimberei par kopdarbu „Pavasaris Pļavā” 3. pakāpes diplomi.

No 29. maija līdz 19. jūnijam Gaismas internātpamatskolas audēji kopā ar citu Latvijas skolu rokdarbniekiem piedalīsies Kultūras un tautas mākslas centra „Ritums” Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienai veltītajā izstādē „Mana drošākā vieta uz Zemeslodes”.

Šogad TLMS „Ulbroka” īpašs jubilejas gads. Paiet 55 gadi kopš Stopiņu novadā klaudz stelles, zib adāmadatas un citi brīnumu rīki mākslas brīnuma radīšanai. Gatavojamies izstādei, kura jau par tradīciju kļuvusi 18. novembra pasākumā Ulbrokas mākslas un muzikas skolas zālē.

Esmu lepna par saviem skolu audzēkņiem un audzēknēm un TLMS „Ulbroka” Tautas daiļamata meistarēm un meistariem, kuri jau 27 gadus uzklausa manus padomus darinot sev un saviem mīļajiem burvīgus audumus!

Mīļš paldies Stopiņa novada domes priekšsēdētājam Jānim Pumpura kungam un Vitai Paulānes kundzei par sapratni un atbalstu audēju un rokdarbnieku ikdienā un svētkos!

Lai visiem šis pavasaris nes jaunrades prieku sirdī un vēlmi aktīvi darboties kopjot savu zemīti un rotājot savu mājokli ar pašdarinātiem mākslas darbiem!

TLMS „Ulbroka” vadītāja Ārija Vītoliņa