Radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’

Decembrī skolā tika rīkots radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’. Konkursā piedalījās visu klašu skolēni gan ar individuāliem, gan grupu darbiem.
18. janvārī notika labāko darbu autoru apbalvošana. Tika vērtēta darbu atbilstība kritērijiem, izpildījuma kvalitāte un radošums.
Darbi tika vērtēti divās grupās – pirmajā ietilpa konkursa nolikumam atbilstošākie darbi, otrajā darbi, kuri izpelnījās vislielāko skatītāju atbalstu. Uzvarētāji tika noteikti 1.-3., 4.-6., 7.-9.klašu grupās.
Labākie zīmētāji mūsu skolā ir Madara Uranova, Lolita Volčaņina un Roberts Sniedze, visvairāk skatītāju balsu ieguva Nikola Neilande.
Skolēni saņēma saldās balvas, zīmēšanas piederumus un diplomus.