Publikācijas par skolu, pedagogiem

Gaismas pamatskolas skolotājas Sandra Rācene un Aelita Žučkova izveidojušas jaunus mācību materiālus – grāmatau un darba burtnīcu. Mācību komplekts (mācību grāmata ar uzdevumiem un attēlu komplektu spēlei, darba burtnīca ar pielikumu radošajam darbam) domāta burtu apguvei. Mācību grāmatā ietvertie attēli un uzdevumi mudina atpazīt parādības, kuru nosaukumā ir attiecīgais burts, un burtu formu, kā arī skaitīt lietas dabā. Izmantojot spēļu pielikumu, iespējams nostiprināt apgūto. Pirmsskolā šis komplekts palīdz apgūt prasmes, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 716. (21.11.18.) vairākās jomās. Valodu mācību jomā tās ir atšķirt un nosaukt skaņas, apzīmēt skaņu ar atbilstošu burtu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā- klausīties un iztēloties, radīt un īstenot ideju daudzveidīgā darbībā, matemātikas mācību jomā- izteikt pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās, skaitot to pārbaudīt, caurviju prasmē kritiskā domāšana un problēmu risināšana- lietot sadzīves darbību algoritmus, pašvadītas mācīšanās jomā- izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, sadarbības jomā- uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. Komplektu var izmantot speciālājā izglītībā, valodas un matemātikas, un analogu caurviju prasmju apguvei. Grāmatu var lietot arī vecāki, kuri vēlas iemācīt bērniem burtus un uzlabot skaitīšana prasmes.

Grāmatu un darba burtnīcu var iegādāies izdevniecības”RaKa” grāmatu veikalos un interneta vietnē www.raka.lv

 

 

Gaismas pamatskolas skolotājas Aelita Žučkova un Dagnija RubiķeProtu pats! Grāmata un darba burtnīca sagatavojušas jaunus un aizraujošus materiālus. Mācību komplekts, kuru veido mācību grāmata un darba burtnīca, pielāgots speciālās pamatizglītības programmai ar kodu 21015911. To var izmantot arī pamatizglītības programmai ar kodu 21015811, iekļaujošai izglītībai, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās ietverto saturu.

Komplektā ietvertie uzdevumi palīdz integrēti apgūt lasīšanas, skaitīšanas un pašapkalpošanās prasmes, novērot un izvērtēt dažādas dabas parādības un to ietekmi uz cilvēku. Komplektā izmantota simbolu valoda, kas atvieglo bērniem rakstīta teksta uztveri. Komplekts balstīts uz kompetenču attīstīšanu un sasniedzamajiem rezultātiem, kas izvirzīti MK noteikumos Nr. 747. (27.11.2018.) un Nr. 716. (21.11.2018.). Komplekta autores ir ar bagātu pieredzi speciālajā izglītībā. Komplektu var izmantot arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt pirmsskolas bērniem apgūt minētās prasmes.

Grāmatu un darba burtnīcu meklē izdevniecības”RaKa” grāmatu veikalos un interneta vietnē www.raka.lv

 

 

Stopiņu novada domes informatīvais izdevums “Tēvzemīte” 2021.gada marts, publikācija par Gaismas pamatskolas audzēkņu panākumiem izstādē “LIDICE 2021”. Pilns “Tēvzemītes” marta izdevums atrodams šeit.

Izstādes “LIDICE 2021” laureāti Gaismas pamatskolas audzēkņi“

Videosižets par speciālo izglītības programmu realizācija Gaismas pamatskolā

 

Speciālie pedagogi apvienojas asociācijā

Speciālie pedagogi no visas valsts apvienojušies asociācijā, kuras uzdevums būs  pārstāvēt profesionāļu intereses un izstrādāt vienotu mācību materiālu un apmācības sistēmu.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā seminārā “Kompetenču pieejamība mācību saturā” tikās speciālie pedagogi no visas valsts, lai pārrunātu metodisko mācību materiālu izstrādi. Viņi strādā ar bērniem, kuriem ir garīgās, fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumi. Šajā tikšanās reizē tika dibināta Latvijas speciālo pedagogu asociācija. Līdz šim nav bijusi organizācija, kas apvienotu un pārstāvētu speciālo pedagogu intereses. Lai uzzinātu vairāk par Latvijas Speciālo pedagogu asociāciju, lasi šeit specialaispedagogs.lv

 

Upesgrīvas internātpamatskolā tika uzsākta jauna tradīcija – kūku dekorēšana. Konkursa “Jaunais pavāriņš” ideja lolota jau sen, beidzot tā tikusi realizēta un tiek plānots, ka kūkas tiks dekorētas katru gadu.

18. janvārī konkursā Upesgrīvas internatpamatskolā piedalījās arī Gaismas skolas topošie pavāru palīgi. Uz konkursu audzēkņi devās ar iepriekš izceptu kūkas biskvītu un pašu izdomātiem un sagatavotiem rotājumiem. Mūsu kūkas nosaukums – “Sniegpārsliņu dziesma”. Konkursa norises laikā kūka bija jāsaliek un jāizrotā liekot lietā savu radošumu un iztēli. Gaismas internātpamatskolas komandu pārstāvēja Kristaps, Aļona, Jānis. Audzēkņus konkursam gatavoja skolotāja Vija Lipska. Konkursa videoreportāžu skatieties šeit!

 

Mūsu uzcītīgā sportiste Aiva Bērziņa Latvijas delegācijas sastāvā kopā ar vēl 12 sportistiem pārstāvēja Latviju Speciālajās vasaras olimpiskajās spēlēs Losandželosā! Ļoti lepojamies ar sasniegumiem!

Uzzini vairāk par SO Vasaras spēlēm Losandželosā!

 

Gaismas skolas lapa “draugos” – www.draugiem.lv/gaismasskola

Ja esi Facebook, ievērtē mūsu Facebook lapu, jo tur regulāri tiek publicētas interesantas fotogrāfijas un jaunākās Gaismas skolas skolēnu aktivitātes! Gaismas skolas Facebook lapa atrodas adresē – www.facebook.com/gaismasskola

Sekojam līdzi jaunumiem mūsu sociālo tīklu lapās!

 

Gaismas internātpamatskola ir viena no inovācijām bagātākā, radošākā un drosmīgākā starp speciālajām skolām, kur iemaņas dzīvei iegūst bērni ar speciālām vajadzībām.

Vienlaikus Gaismas skola pedagogi ir radoši mācību metodisko materiālu izstrādē, un uz šo skolu pieredzes apmaiņā brauc izglītības iestāžu pārstāvji gan no Latvijas speciālajām un vispārizglītojošajām skolām, gan tuvākām un tālākām ārzemēm. Izglītojamo rezultāti ir tik labi, ka viņi veiksmīgi piedalās starptautiska mēroga sporta sacensībās, bet jauno mākslinieku darbiņi ceļo pa puspasauli.

Publikācija nra.lv