Protu pats!

Protu pats! Grāmata un darba burtnīca

Gaismas pamatskolas skolotājas Aelita Žučkova un Dagnija Rubiķe sagatavojušas jaunus un aizraujošus materiālus. Mācību komplekts, kuru veido mācību grāmata un darba burtnīca, pielāgots speciālās pamatizglītības programmai ar kodu 21015911. To var izmantot arī pamatizglītības programmai ar kodu 21015811, iekļaujošai izglītībai, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, lai īstenotu pirmsskolas izglītības vadlīnijās ietverto saturu.

Komplektā ietvertie uzdevumi palīdz integrēti apgūt lasīšanas, skaitīšanas un pašapkalpošanās prasmes, novērot un izvērtēt dažādas dabas parādības un to ietekmi uz cilvēku. Komplektā izmantota simbolu valoda, kas atvieglo bērniem rakstīta teksta uztveri. Komplekts balstīts uz kompetenču attīstīšanu un sasniedzamajiem rezultātiem, kas izvirzīti MK noteikumos Nr. 747. (27.11.2018.) un Nr. 716. (21.11.2018.). Komplekta autores ir ar bagātu pieredzi speciālajā izglītībā. Komplektu var izmantot arī vecāki, kuri vēlas palīdzēt pirmsskolas bērniem apgūt minētās prasmes.

Grāmatu un darba burtnīcu meklē izdevniecības”RaKa” grāmatu veikalos un interneta vietnē www.raka.lv

http://www.raka.lv/katalogs/open/Protu-pats

http://www.raka.lv/katalogs/open/Protu-pats-Darba-burtnica