2017-2020

Erasmus+ logoGaismas internātpamatskola piedalās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā “We learn to live in a digital word”. Projekta partneri – skolas Čehijā, Beļģijā, Somijā, Portugālē un Grieķijā.

Projekta mērķis ir parādīt, kā informācijas laikmets ietekmē cilvēku ar īpašām izglītības vajadzībām dzīvi, skaidrot nepieciešamību aktīvi pielietot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas speciālo vajadzību izglītībā, tā radot papildu iespējas un palīdzot veidot iekļaujošu izglītību un sabiedrību.

Projekta ietvaros atbalstīsim jaunus mācību veidus, nodrošināsim pieeju izglītojošiem un interaktīviem materiāliem no partneru skolu mākslas un kultūras resursiem. Sadarbojoties dažādām skolā, mēs vēlamies parādīt saviem skolotājiem un skolēniem:

  • mācīšana un mācīšanās kļūst neatkarīgāka no konkrētās fiziskās vietas,
  • skolēniem pieejamo ārpus klases resursu skaits ir ievērojami pieaudzis,
  • mēs daudz varam mācīties viens no otra.

Lai mums izdodas!