2012-2013

esf es

ESF projekts “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā”
Vienošanās Nr.2011/0025/1DP/1.2.2.4.2/11APIA/VIAA/053

 

Projekta ietvaros skolai kā sadarbības partneri piesaistīti Stopiņu novada dome, Gaismas internātpamatskola, Iecavas internātpamatskola, Rīgas 4. Speciālā internātpamatskola un biedrība Radošā apvienība jauniešiem TREPES.

 

No 4. līdz 14. jūnijam Upesleju internātpamatskolas- rehabilitācijas centra telpās notika vasaras nometne “Pasaule kabatā”. Nometnē piedalījās 50 skolēni no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Gaismas internātpamatskolas, Rīgas 4. speciālās internātpamatskolas un Iecavas internātpamatskolas. Nometnes izmaksas tika segtas no ESF finansētā projekta “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācijai izglītībā Upesleju internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā” līdzekļiem, kā arī Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra budžeta līdzekļiem, un visiem nometnes dalībniekiem dalība nometnē bija bez maksas.

IMG_3082IMG_3053

Tikšanās un “Vilku” koncerts Upesleju skolā.

IMG_2969 IMG_2971