2010

EU-logoERAF_logo

Projekts Gaismas internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana

Nr. 2010/0031/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/VIAA/020

Realizējot šo projektu, tiks sasniegts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.3.3.1 apakšaktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” mērķis – tiks izveidotas praktisko darba apmācību telpas audzēkņiem ar speciālām vajadzībām, kurās audzēkņi varēs apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas un veiksmīgāk integrēties darba un sociālajā vidē pēc Gaismas internātpamatskolas absolvēšanas.

DSC03023Gaisma_maza_1