2009-2011

est_lat_logo_3colours

Igaunijas – Latvijas Programmas projekts “Kopā vieglāk” Projektu īstenoja Gaismas internātpamatskola kopīgi ar Viru Jarve speciālo skolu Igaunijā

 

Projekta finansējums:
– ERAF līdzfinansējums 85%
– Latvijas puses finansējums 15%, tai skaitā valsts budžeta līdzekļi 5%
– programmu finansējuma saņēmēja līdzekļi 10%

est_lat_2

 

Šis projekts deva iespēju abu skolu pedagogiem gūt ieskatu darba organizācijā bērniem ar speciālām vajadzībām pie mūsu kaimiņiem, kā arī iepazīstinā ar pašu paveikto Gaismas skolā. Projekta ietvaros ne tikai skolotāji, bet arī skolēni kopā ar vecākiem pedagogu pavadībā ciemojās pie projekta partneriem Igaunijā. Abu skolu direktores vienojās par kopdarbību šajā pārrobežu projektā augusta nogalē, bet skolēnu brīvdienu laikā oktobrī Gaismas skolas pedagogi un Stopiņu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Pumpurs iepazinās ar Viru Jarves skolu. Mums bija iespēja redzēt arī Viru dienas centra darbu pilsētas iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām un iepazīties ar dzīvi ciematā, kurš izveidots tieši jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kurā viņi paši ar pedagogu un sociālo darbinieku palīdzību cenšas tikt galā gan ar sadzīvi, gan ar socializēšanās problēmām sabiedrībā. est_lat_3Tas bija ļoti interesants brauciens, kura laikā gūtās atziņas palīdzēs mūsu pedagogiem pilnveidot savu darbu, izmantot tās metodes un paņēmienus, ar ko iepazināmies ciemojoties pie igauņu kolēģiem. Projekta turpinājumā gaidīsim ciemos pie mums Gaismas skolā Viru Jarves skolas pedagogus. Šī pieredzes apmaiņa dos iespēju projekta noslēgumā apkopot interesantāko, kas ir abu skolu pedagogu darbā un izdot kopīgi izstrādātu mācību materiālu – izglītojošu grāmatu igauņu un latviešu valodā par pašapkalpes iemaņu apguvi bērniem ar speciālām vajadzībām.

 

IMG_6278

 

Stopiņu novada Gaismas internātpamatskolā noslēdzies projekts “Kopā vieglāk”, kura norises laikā divu gadu garumā notika dažādas projekta aktivitātes gan Latvijā – Gaismas internātpamatskolā, gan Igaunijā – Vōru Jarves speciālajā skolā.
Šajā pārrobežu projektā tika iesaistīti abu skolu pedagogi, skolēni un vecāki. Pagājušā mācību gada noslēgumā Gaismas skolas skolēni kopā ar vecākiem un skolotājiem devās ciemos uz Igauniju. Šogad 11. – 13.maijā sagaidījām igauņu bērnus pie mums Latvijā.

IMG_6306
Kopā strādājām radošajās darbnīcās, kur bērni pedagogu vadībā veidoja dekoratīvas piespraudes, nelielas glezniņas no tekstila un paši cepa gardas kūkas svētku vakariņām. Mūzikas nodarbībās skanēja gan igauņu, gan latviešu tautas melodijas. Jautri pavadījām laiku arī skolas sporta laukumā. Komandās, kuras savstarpēji sacentās dažādu sportisku uzdevumu veikšanā, startēja kopā abu skolu skolēni. Iepazīstinājām igauņu draugus arī ar skaisto Rīgu, Jūrmalu un mūsu Zoodārzu. Vecāki apmeklēja Salaspils dienas centru un Saulkalnes bērnu dārzu, kuros iepazinās ar darbu, ko šīs iestādes veic, lai mazinātu sociāli nelabvēlīgo ģimeņu bērnu atstumtības risku no sabiedrības, palīdzētu viņiem dažādu problēmu risināšanā.IMG_6608
Taču vislielākais šī projekta ieguvums ir Latvijas un Igaunijas pedagogu kopīgi izveidotās 2500 grāmatas bērniem ar speciālām vajadzībām “Esmu tīrs un kārtīgs” – 1250 grāmatas latviešu valodā un 1250 grāmatas igauņu valodā. Uz projekta noslēguma pasākumu un šo grāmatu prezentāciju Gaismas skolā 13.maijā bija ieradušies pedagogi no visiem Latvijas reģioniem. Katrs pedagogs aizveda uz savu mācību iestādi jaunās grāmatas, kuras varēs radoši izmantot savā turpmākajā darbā.
Šai divu valstu pedagogu kopīgajai grāmatai ceļu pie tās lasītājiem pavēra skaists koncerts, kurā ar dejām, dziesmām un muzikāliem priekšnesumiem uzstājās abu projektā iesaistīto skolu skolēni.

 

gramata_1gramata_2tirsunkartigs_EST

BURTNICASVAKSworksheets_3worksheets_2worksheets_1