2007-2008

EU-logoSIF_Logo

No 2007. gada janvāra līdz 2008. gada martam Gaismas speciālajā internātpamatskolā tika īstenots projekts “Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem”.

 

Projekts tika īstenots Vienotā programmdokumenta:es jau varu

3.3 pasākuma “Sociālās atstumtības mazināšana”

3.3.1.1 aktivitātes “Motivācijas programmas sociālās atstumtības riska grupām” ietvaros.

Projekta “Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem” īstenošanas gaitā izveidota interaktīva metodika pamatprasmju nostiprināšanai CD formātā (1000 eksemplāri bezmaksas izplatīti Latvijas republikas sociālo dienestu darbiniekiem).

 

Projekta ietvaros organizētas pilotgrupas individuālas un grupu nodarbības psihologa, IT speciālista – pedagoga, lietišķā tēla speciālistu, sociālo darbinieku vadībā. Notikusi arī speciālistu pieredzes apmaiņa un apmācība motivācija programmas pamatprasmju apguvei lietošanā. Projekta tiešā mērķauditorija – cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļi.

 

 

Ieskats pilotgrupas nodarbībās

010203040506

 

Interaktīvā izglītojošā materiāla “Es jau varu!” galveno darbības veidu apraksts

es jau varu_1

Pirms sākt darboties – disks jāievieto datorā CD-R/DVD lasītājā, jāizvēlas uz datora ekrāna piedāvātā iespēja “APRAKSTS”.

 

Uzmanību! Lai “ES JAU VARU” darbotos pareizi, nepieciešams instalēt fontu HelveticaLV. To jūs varat atrast uz diska mapē “Fonts” vai uzspiežot uz izvēles “Fonts”. Datorā ir jātver “Control Panel”, pēc tam mape “Fonts” un jāiekopē HelveticaLV šajā mapē.

Uzspiežot uz “ES JAU VARU”, spēle tiks atvērta jaunā logā, jāizvēlas iespēja “Run”.

Izvēloties “ES JAU VARU (FLASH)”, spēle tiks atvērta tajā pašā logā.

Izvēloties “GAISMAS SKOLA”, iespējams uzzināt vairāk par šī diska izstrādātājiem.

Uzspiežot uz “MŪSU DARBIŅI”, iespējams uzzināt vairāk arī par pārējiem mūsu izstrādātajiem un izdotajiem darbiem.

Uzspiežot uz “ADOBE READER”, iespējams uzstādīt programmu Adobe Reader, kas nepieciešama, lai apskatītu PDF dokumentus.

Lai aktivizētu spēli, izvēlies “RUN”.

Atkārtoti apstiprini izvēli “RUN”.

 

es jau varu_2

Šī ir spēles galvenā lapa, no kuras iespējams veikt “trīs” soļus –

Līza pošas uz darba interviju,

Līza darbā,

Līzas budžets.

 

Aktivizējot vienu no iespējām, spēle sāks darboties.

 

 

 

es jau varu_6Bultas norāda uz iespēju veikt vienu darbības soli uz priekšu vai atpakaļ.

“Mājiņa” lapas labajā augšējā stūrī dod iespēju atgriezties uz sākumlapu.

Aplis ar krustiņu vidū dod iespēju iziet no spēles.

 

 

 

 

 

 

es jau varu_5

Izvēlies teikuma daļu lapas labajā pusē. Nospied uz tās ar peles kreiso taustiņu un velkot savieno ar attiecīgā teikuma sākuma daļu.

 

 

 

 

 

 

 

es jau varu_3Pievienotajās mapēs ir dokumentu paraugi.

 

 

 

 

 

 

 

 

es jau varu_4Ja spēles lietotājs ir kļūdījies, uz ekrāna parādās komentārs ar pareizas darbības aprakstu.

 

Bankas kartes PIN kods mainās katru reizi, izspēlējot spēli. Aktīvi ir visi bankomāta taustiņi (šajā gadījumā apstiprinoši darbojas taustiņi NOSPIEDIET un ENTER)

 

 

 

 

 

Interaktīvais izglītojošais materiāls “Es jau varu!” tika aprobēts Gaismas speciālajā internātpamatskolā 2007./2008. mācību gadā. Interaktīvā materiāla izstrāde un aprobācija notika vienlaicīgi, proti, katrs jauns uzdevums vai spēles iespēja tika piedāvāta skolēniem darboties. Pēc aprobācijas tā tika pilnveidota vai mainīta. Spēles turpmākie uzdevumi tika veidoti balstoties uz aprobācijas rezultātiem.

“A,B” līmeņa bērni paši patstāvīgi bez pieaugušā atbalsta spēj veikt spēlē piedāvātos uzdevumus.

“C” līmeņa skolēniem ir nepieciešams skolotāja atbalsts un palīdzība.