Priecājamies par jaunu grāmatu, darba burtnīcu

Mācību komplekts (mācību grāmata ar uzdevumiem un attēlu komplektu spēlei, darba burtnīca ar pielikumu radošajam darbam) domāta burtu apguvei. Mācību grāmatā ietvertie attēli un uzdevumi mudina atpazīt parādības, kuru nosaukumā ir attiecīgais burts, un burtu formu, kā arī skaitīt lietas dabā. Izmantojot spēļu pielikumu, iespējams nostiprināt apgūto. Pirmsskolā šis komplekts palīdz apgūt prasmes, kas noteiktas MK noteikumos Nr. 716. (21.11.18.) vairākās jomās. Valodu mācību jomā tās ir atšķirt un nosaukt skaņas, apzīmēt skaņu ar atbilstošu burtu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā- klausīties un iztēloties, radīt un īstenot ideju daudzveidīgā darbībā, matemātikas mācību jomā- izteikt pieņēmumu par skaitu attēlos un priekšmetu kopās, skaitot to pārbaudīt, caurviju prasmē kritiskā domāšana un problēmu risināšana- lietot sadzīves darbību algoritmus, pašvadītas mācīšanās jomā – izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, sadarbības jomā- uzklausīt citus un izteikt savu viedokli. Komplektu var izmantot speciālājā izglītībā, valodas un matemātikas, un analogu caurviju prasmju apguvei. Grāmatu var lietot arī vecāki, kuri vēlas iemācīt bērniem burtus un uzlabot skaitīšana prasmes.

Grāmatu un darba burtnīcu var iegādāies izdevniecības”RaKa” grāmatu veikalos un interneta vietnē www.raka.lv