Praktisko darbu pēcpusdiena ,,Acis darba izbijās, rokas darba nebijās’’

Tā kā mūsu skolā ir ļoti svarīgi apgūt dažādas ikdienas dzīvē nepieciešamas iemaņas, 17. oktobra pēcpusdienā internāta grupās notika praktisko darbu pēcpusdiena.

Skolēni demonstrēja dažādas prasmes – sita naglas, skrūvēja skrūves un šuva pogas. Izrādās, ka gan meitenes, gan zēni vienlīdz labi prot veikt dažādus ikdienā noderīgus darbus. Darbošanās  noritēja draudzīgā noskaņā, vecākie skolēni ar padomu palīdzēja jaunākajiem.

Bet vislabāk bērniem patika radošā darbošanās. Skolēniem bija jāizdomā un jāprezentē savas sapņu tortes izskats, bet šodien bija iespēja šo ieceri realizēt, veidojot torti internāta grupās. Skolēni veidoja cepumu tortes, kā pildījumu izmantojot biezpienu, krējumu, banānus, graudu pārslas un konfektes.

Visiem bija liels gandarījums par paveikto un saldas vakariņas.