Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

GAISMAS PAMATSKOLA saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.gaismasskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.gaismasskola.lv atbilst Nr. 445 noteikumiem.

Atbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās, ar TAB taustiņu un klaviatūru veicot pāriešanu pār izvēlnēm vizuālais fokuss ir labi redzams, saprotams kurā vietā tas atrodas, apakšizvēlnēm var piekļūt, kustība pa tīmekļvietni ar TAB taustiņu ir secīga.
  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās ir definēti bloki un tie atbilst prasībām.
  • Izmantojot meklētāju vērtējamās sadaļās, ja informācija netiek atrasta, tad parādās tekstuāla informācija (Neatradu) latviešu valodā, kurš ir izcelts sarkanā krāsā.
  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās izvietotajiem attēliem ALT teksts ir atbilstošs.
  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās teksta tālummaiņa neietekmē tīmekļvietnes saturu un funkcionalitāti, veicot palielināšanu teksts atspoguļojās ekrāna vidū.
  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās lapas nosaukumi, kas pēc noklusējuma parādās izvēlētā interneta pārlūka loga virsrakstjoslā vai cilnē, atbilst labās prakses piemēriem.
  • Virsraksti vērtējamās sadaļās atbilst prasībām, ir ievērota virsrakstu hierarhija.
  • Visās vērtējamās tīmekļvietnes sadaļās ir viens mājaslapas elements, kuram ir kontrasta krāsu neatbilstība. Pārējie elementi ir atbilstoši prasībām.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 12.10.2021. Izvērtēšanu veica Uldis Lapiņš, datortehnikas administrātors un Dagnija Rubiķe, speciālās izglītības pedagogs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai uzlabotu kontrastu tīmekļvietnē, var uzstādīt interneta pārlūkprogrammās spaciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram Chrome Screen reader, Chrome High contrast.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Gaismas pamatskolu, rakstot: E-pastā: info@gaismasskola.lv

Atsauksmēm un saziņai

Savu iespēju un finansējuma robežās mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: info@gaismasskola.lv

Zvaniet: +371 67703825

Adrese: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana


Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir speciālās izglītības pedagogs.

E-pastā: info@gaismasskola.lv

Tālrunis: +371 67703825

Pārraugošajā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 12.10.2021 un atkārtoti pārskatīts 14.11.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja
Vita Felsberga,
skolas direktore.