Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Gaismas pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni www.gaismasskola.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.gaismasskola.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Visās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās netika atrasti navigācijas bloku nosaukumi.
  • Izmantojot meklētāju vērtējamās sadaļās, ja informācija netiek atrasta, tad parādās tekstuāla informācija latviešu valodā, būtu vairāk jāizceļ rezultāts.
  • Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai. Attēli tiks pārskatīti, un alternatīvais teksts attēliem tiks pievienots.
  • Virsraksti neatbilst prasībām, nav ievērota virsrakstu hierarhija.
  • Tīmekļvietnes sadaļās ir daudz mājaslapas elementu, kuriem ir kontrasta krāsu neatbilstība.
  • Lapas nosaukumi, kas pēc noklusējuma parādās jūsu izvēlētā interneta pārlūka loga virsrakstjoslā vai cilnē, neatbilst labās prakses piemēriem un MK 445 noteikumu prasībām.

Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta 28.02.2021. Izvērtēšanu veica Uldis Lapiņš, datortehnikas administrators.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtējuma protokols

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai uzlabotu kontrastu tīmekļvietnē, var uzstādīt interneta pārlūkprogrammās spaciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram Chrome Screen reader, Chrome High contrast.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Gaismas pamatskolu, rakstot: E-pastā: info@gaismasskola.lv

 

Atsauksmēm un saziņai

Savu iespēju un finansējuma robežās mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: info@gaismasskola.lv

Zvaniet: +371 67703825

Adrese: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121.

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir iestādes vadītāja.

E-pastā: info@gaismasskola.lv

Zvaniet: +371 6770382

Pārraugošajā iestāde ir Izglītības un zinātmes ministrija.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 15.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Vita Felsberga, Gaismas pamatskolas direktore.