Pavasara aktivitātes

7.jūnijā – izlaidums profesionālās apmācības programmu skolēniem. Šogad pavāra palīga profesiju ieguvuši 4 skolēni un komercdarbinieku iemaņas apguvuši 3 skolēni. Profesionālos eksāmenus visi skolēni nokārtoja uz 8 un 9.
31.maijā savas mācību gaitas Gaismas pamatskolā noslēdza un dokumentus par pamatizglītību saņēma 12 skolēni.
9.a klases izlaidums

27.maijā šī mācību gada projekta noslēgums – “Kukainīši ziedu pļavā”

Skolēnu dziesmu svētku pasākums “Mūsu dziesmu rota” 26.maijā, kad dziedājām gan tautasdziesmas, gan mūsu dziesmu svētku programmā paredzētās kopdziesmas. Aktīvākie skolēni saņēma svētku suvenīrus – nozīmītes, zīmuļus un mugursomas. Skolotājiem – sejas maskas ar svētku simbolu. Tādi šoreiz bija mūsu dziesmu svētki. Gaidīsim iespēju piedalīties īstos svētkos 2025.gadā, jau laikus sākot tiem gatavoties.

25.maijā pasākums “Uz redzēšanos, PIF!” Skanēja dziesmas no izrādes par Pifu. Katra klase veica pārgājienu ar uzdevumiem, kas saistīti ar stāstu par Pifu – Pifs mazgā veļu, Pifs ceļ māju, Pifs uzlaiko džemperi, Pifs strīdas ar Herkulesu.
19.,20. un 21.maijā klasēs skatījāmies Nacionālā teātra izrādi “Sarkangalvīte un vilks”  Pēc izrādes 1.-2.kl.skolēni zīmējumos attēloja savas emocijas par izrādi un izveidoja skaistas sirsniņas kā apliecinājumu labajam un mīlestībai pret saviem tuviniekiem. Tās tika dāvātas māmiņām svētkos. Pārējās klasēs audzināšanas stundās notika pārrunas par izrādes saturu.

12.maijā ar ZOOM starpniecību ciemojāmies Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Kā dzīvoja senie ļaudis” un 13.maijā iepazināmies ar mācību procesa norisi programmas “Senā skola” muzeja materiālos. Tādā veidā muzeju apmeklējām pirmo reizi.

Iekļaujamies tautas tērpu gājienā 4.maijā.
28.aprīlī notika programmas “LATVIJAS SKOLAS SOMA”  radošā darbnīca ar māksliniecēm D.Kaufmani un A.Princi. Skolēni veidoja darbiņus ar krāsainajām smiltīm.
Internāta grupu pasākums – viktorīna “Zini vai mini”  27.aprīlī.
23.,24.,25.martā baudījām komponista Imanta Kalniņa mūzikas valdzinājumu koncertlekcijā “Imants Kalniņš. 80”.  Pēc  koncerta dziedājām komponista dziesmas. Viena no tām ir teātra aktieru himna – LILIOMA DZIESMA …