Pavadām Metenīti!

Pavadām Metenīti! Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk stiepties garākas, kad laiks sāk griezties uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. Meteņos izbeidzas ziema, un nākamajā dienā – Pelnu dienā – sākas pavasaris un jauns gads. Meteņu dienai ir jautrs raksturs.  Meteni visi gaida ar prieku.  Izbeidzas garo, tumšo ziemas vakaru nodarbības, cilvēku domas pārslēdzas uz pavasara darbiem.  Dienas kļuvušas gaišākas un saulainākas.

Meteņu pārģērbšanās, draiskulības, sporta sacensības un launags pie ugunskura Gaismas skolā.