Patriotiskais mēnesis Gaismas skolā

Strēlnieku vakars

15.novembrī Gaismas pamatskolas skolēni satikās pie skolas karoga, lai pieminētu latviešu strēlniekus. Bērni iepazinās ar galvenajiem vēstures faktiem par latviešu strēlnieku bataljonu veidošanos un izveidoja Dieva zīmi no baltiem ziediem, lai strēlnieku dvēselēm mūžīgs miers aizsaulē.

Kaut gan sāka līt, skolēni, tāpat kā strēlnieki, možu garu nezaudēja un iejusties strēlnieka ,,ādā’’ devās uz skolu. Bija jādarbojas  5. stacijās – jālasa strēlnieku vēstules un jāraksta uz bērza tāss, jāpiedalās ievainotā nonešanā no kaujas lauka, jāizveido zemnīca ar apgaismojumu un jāizžāvē kaujā sabristās zeķes, jāpiedalās granātu mešanā un piramīdu veidošanā, kā arī jāpilnveido ierindas mācības prasmes.

Pasākums aizritēja gan svinīgā, gan jautrā noskaņā, beigās tika nobaudīts  īstu strēlnieku ēdiens – rupjmaize ar speķi, sīpolu  un medu.

Kopumā skolēni uzzināja, ka strēlnieki bija ne tikai drošsirdīgi karavīri, bet arī radoši un dzīvespriecīgi cilvēki, kas brīvajā laikā muzicēja, vingroja, spēlēja teātri, gatavoja suvenīrus.

 

Valsts svētku koncerts

Valsts svētku mēnesī skolēni piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs. Jau mēneša sākumā klases kopīgi izveidoja bērzus izstādei, notika dambretes turnīrs ,,Tev, Latvija!’’, ciemojās pamatskolas,,Rīdze’’ koris, tika apmeklēts muzejs ,,Dauderi’’ projekta ,,Skolas soma’’ ietvaros, internāta grupās notika strēlnieku vakars.

Valsts svētku galvenais notikums  bija koncerts skolas zālē, uz kuru skolēni devās caur simbolisku tautisko jostu bērzu birzi. Tika aktualizētas galvenās latviešu tautasdziesmās ietvertās vērtības – ģimene, cieņa pret dabu, draudzība, sadarbība un  dzimtenes mīlestība.

Koncertā izskanēja gan dziesmas, gan dejas, gan dzejoļi, gan teikas par Latviju. Pasākuma vadītāju lomā iejutās  Diāna un Viesturs no pavāra palīgu klases.

Izskaņā katrs saņēma simbolisku bērza lapu no kopīgi uzburtās bērzu birzs.

        Caur sidraba birzi gāju,

Nu nolauzu sudrabzaru,

Nu nolauzu sudrabzaru,

Nu staigāju sudrabota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamatskolas ,,Rīdze’’ kora koncerts

16.novembrī Gaismas pamatskolā viesojās sadraudzības skolas – pamatskolas ,,Rīdze’’-  koris skolotājas Initas Gerševicas vadībā ar valsts svētkiem veltītu programmu.

Koris izpildīja dažādas patriotiskās dziesmas, skandēja dzejoļus, kā arī  rādīja  dažādu instrumentu – klavieru, kokles, vijoles –  spēli.

Koncerts aizritēja sirsnīgā gaisotnē, ieskaņā kopīgi tika nodziedāta Latvijas himna, bet noslēgumā viesus ar savu ģitārspēli un dziesmu iepriecināja Marta.

 

Kara muzejā

Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās BJC ,,Laimīte’’ organizētajā zīmējumu konkursā ,,Plakāts valsts svētkos’’. 16.novembra konkursa laureāti devās uz apbalvošanu. Pa ceļam skolēni apmeklēja Kara muzeju. BJC ,,Laimīte’’ notika svētku koncerts  un skolēnu radošo darbu izstāde.

 

Viktorīna ,,Pazīsti Latviju!’’

Patriotiskā mēneša izskaņā Gaismas pamatskolā notika viktorīna ,,Pazīsti Latviju!’’. Skolēni darbojās trīs grupās. C grupas  un jaunāko klašu skolēni lika puzles, minēja vārdus, cēla no kartona klučiem Rīgas pili.

Vecāko klašu skolēni minēja krustvārdu mīklas, Latvijas ģeogrāfisko objektu nosaukumus,  meklēja Sprīdīša ceļu uz mājām, kā arī piedalījās spēlē par Latvijas dibināšanu.

Skolēniem bija dota iespēja gan nostiprināt esošās zināšanas, gan iegūt jaunas, kā arī radoši izpausties, nostiprināt lasītprasmi  un sadarboties grupā.

Papildu punktus skolēni ieguva par paveiktu mājasdarbu – viena novada izpēti un uzskates materiāla veidošanu.