Pasākums „Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos”

„Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos”

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, 30. aprīlī plkst. 12.00 Rīgas 84. vidusskolā notiks Valsts izglītības satura centra īstenotais  Rīgas, Rīgas apkaimes  un Zemgales vēsturiskā novada pasākums „Mēs rakstām sevi Dziesmusvētkos” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Pasākumā piedalīsies 265 skolēni no Rīgas 1., 4., 5. speciālām internātpamatskolām, Rīgas sākumskolas „Valodiņa”, Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolas, Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra vājredzīgiem neredzīgiem bērniem un Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas, kā arī skolēni no Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas, Iecavas novada Zālītes speciālās  internātpamatskolas un mēs no Gaismas internātpamatskolas. 38 skolēni un 10 pavadošie pedagogi no Gaismas skolas būs svētku dalībnieku rindās. Mūsu pedagogi ir šī projekta mākslinieciskie virsvadītāji. Mūzikas skolotājas E. Poles – Polītes vadībā visi projekta dalībnieki apgūs koncerta koprepertuāru, bet koncerta kopdeju horeogrāfiju autore un deju virsvadītāja ir skolotāja R. Grebežniece.

Koncertā tiks izdejoti un izdziedāti 16 priekšnesumi. Pēc koncerta audzēkņiem notiks kopmēģinājums noslēguma pasākumiem Rīgā Dziesmu un deju svētkos, kuru laikā tiek respektēta dalībnieku tiekšanās pēc labiem rezultātiem, nepieciešamība pēc pašizpausmes, vēlēšanās būt Svētkos un kopā ar visiem.