Pasākums Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrībā “Dace”

Tā kā Gaismas pamatskolas skolēni čakli piedalās dažādos pulciņos – aušanā, dziedāšanā, zīmēšanā – , tad 23. maijā čaklākie pulciņu dalībnieki ar skolas autobusu devās uz labdarības biedrības “Dace” organizētu pasākumu NVO namā Ieriķu ielā.

Programmā bija radošās darbnīcas, kurās skolēni veidoja filca bumbiņas, dažādu sēklu mandalas un kartona saulītes ar pērlītēm, otrajā daļā skatītājus priecēja dziedātājs Dinārs Stundiņš no grupas “Deficīts”, kā arī programmā bija iekļauti dažādi skolēnu priekšnesumi.

Gaismas skolas meiteņu ansamblis uzstājās ar dziesmām “Meža māte” un “Nāc, smejies manā mākonī!”.

Pasākuma trešajā daļā katrs dalībnieks varēja sev izvēlēties divas mīkstās rotaļlietas, kā arī cienāties ar pīrāgiem, konfektēm, kliņģeri un dažādām sulām.

Pasākumu vadīja elfs, kurš bērniem arī iemācīja jaunu dziesmu par vardīti.

Mūsu bērniem izdevās lielisks priekšnesums, mājās visi aizbrauca gandarīti par paveikto darbu.