Pārgājiens ,,Pretī rudens saulgriežiem”

Kļavas lapas

Šī gada rudens bija ļoti dāsns un priecēja mūs ar lieliskiem laika apstākļiem, lai ikviens no mums varētu pilnā mērā izbaudīt Latvijas krāšņumu un bagātību dodoties ikgadējā rudens pārgājienā. Pārgājiena laikā bija iespēja vērot izmaiņas dabā, vērtēt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz to, māt atvadu sveicienu gājputniem, ieraudzīt to, kam ikdienā nepievēršam vērību, un vākt materiālus pārgājiena prezentācijas veidošanai.

Katra klašu grupa prezentēja savu redzējumu par rudens saulgriežiem. Prezentācijas tika izvietotas skolas teritorijā, un tās varēja aplūkot ikviens interesents. Klašu grupas sniedza savu vērtējumu par izvietotajiem eksponātiem. Vislielāko punktu skaitu ieguva 2.a/5.c/8.c/9.b un 2.b/3.a/5.a/6.a klase, tad seko 2./3.klase un 4./5.e klase. Iegūto punktu skaits ir ļoti tuvs visām klašu grupām.

Taču nav svarīgs iegūto punktu skaits, svarīgi ir tas, ka mēs spējam būt vienoti, darboties un radīt kopā.