Vēsture

Pirmās ziņas par skolu atrodamas hronikā ap 1895. gadu ar nosaukumu “ Krusta skola “. Kā pirmais skolotājs minēts Zaļkalns. Ap 1918. gadu skolas ēka nodeg un līdz 1946 gadam skolas atrašanās vieta mainās ne vienu reizi vien. 1946. gadā privātās mājas “Mauriņi” un “Križas” tiek pielāgotas skolas vajadzībām un skola iegūst savu esošo nosaukumu – Gaismas skola.

Pilnīgi jauna skolas ēka tiek uzbūvēta 1956. gadā. Tad skola uzsāk darbu kā vispārizglītojošā pamatskola. Par skolas direktoru strādā Žanis Pumpuriņš.

1973. gadā skolu pārstrukturē un ar 1. septembri uzsāk garīgi atpalikušo bērnu apmācību. Par Gaismas internātpalīgskolas direktoru strādā Jāzeps Urtāns , mācību pārzine – Ausma Āzere. 1974./75. mācību gadā skolas vajadzībām uzbūvēja saimniecības ēkas un metālapstrādes darbnīcas, bet 1976. gadā skolai tiek piebūvēts internāts ar 120 vietām un skolas ēdnīca.

51314

No 1994. līdz 1996. gadam par skolas direktoru strādā Mārtiņš Opmanis, par mācību pārzini — Ilze Kantore, vecāko audzinātāju — Vija Blumberga.

Pēc skolas juridiskās likvidācijas 1996. gada 3.jūnijā darbu uzsāk Gaismas internātskola. Par skolas direktori apstiprina Vitu Felsbergu, par direktora vietnieci mācību darbā — Guntu Rozenbergu un audzināšanas darbā – Anastasiju Ozoliņu. 1996. gadā skolā no 1. līdz 4. klasei mācības uzsāk 110 skolēni no Rīgas rajona 22 pagastiem un pilsētām, no tiem 30 ir bērni-bāreņi.

1997. gadā tiek atvērta pirmā “C” apmācības līmeņa klase.

No 1999. gada bērni var turpināt mācības Gaismas skolā līdz 6. klasei (A, B apmācības līmeņa klasēs) un līdz 9. klasei (“C” apmācības līmeņa klasēs).

No 1997. – 2002. gadam skolā veikti apjomīgi rekonstrukcijas darbi. Ar Rīgas rajona padomes finansiālo atbalstu veikti ūdens attīrīšanas, kanalizācijas un apkures sistēmas sakārtošanas darbi. Pilnībā pārbūvēts skolas internāts, kas no divstāvu ēkas pārtapis par trīsstāvu, ar labiekārtotām 2-3 vienvietīgām istabiņām un nepieciešamajām palīgtelpām. Skolas mācību telpas rekonstruētas un iekārtotas atbilstoši bērnu fiziskajām un psiholoģiskajām prasībām. Skolas tehniskais plānojums nodrošina iespēju arī bērniem ar kustību traucējumiem brīvi pārvietoties un droši justies skolas telpās.

2009. gadā pēc Reģionālās reformas pabeigšanas Stopiņu novada dome pārņem Gaismas internātpamatskolu savā pārvaldījumā.

No 2013. gada 1.janvāra skolai tiek mainīts nosaukums, turpmāk skolas nosaukums ir – Gaismas internātpamatskola. No 2019. gada jūnija skolas nosaukums – Gaismas pamatskola.

No 2013. gada skolas direktora vietniece audzināšanas darbā Valda Pavlovska.