Personāls

Skolas administrācija:

 • direktore – Vita Felsberga, 29477669
 • direktora vietniece izglītības jomā – Ieva Veģere, 29106330
 • direktora vietniece audzināšanas darbā – Valda Pavlovska, 27844228
 • direktora vietnieks saimniecības darbā – Linda Rozentāle

Pedagoģiskie darbinieki:

 • speciālās izglītības pedagogi
 • logopēdi
 • sporta un ārstnieciskās rehabilitācijas pedagogi
 • sociālais pedagogs
 • klīniskais psihologs
 • bibliotekārs

Atbalsta personāls:

 • skolas ārsts
 • medicīnas māsa
 • sociālie aprūpētāji
 • skolotāja palīgi
 • kanisterapeits
 • ergoterapeits

 

Logopēde Inamora Zaiceva. Konsultācijām var pieteikties pa tālruni 28379118.

Klīniskai psihologs Marina Fjodorova. Konsultācijām var pieteikties pa tālruni 29122454.