Pedagogu atbalsta centrs

Gaismas pamatskolas skolotāju izstrādātā mācību literatūra sniedz divējādu atbalstu – individuālo atbalstu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem apgūstot un paplašinot zināšanas un iemaņas dažādos mācību priekšmetos – un institucionālo atbalstu izglītības iestādēm, aprūpes centriem, pašvaldībām, pedagogiem, vecākiem un aprūpētājiem, nodrošinot izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem kvalitatīvas izglītības iegūšanu, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā.