Pakļautība

Gaismas pamatskola ir Stopiņu novada pašvaldības izglītības mācību iestāde, kura realizē speciālo un profesionālo pamatizglītību bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu, Speciālās izglītības attīstības koncepciju un uz Speciālās internātskolas paraugnolikuma bāzes izstrādāto skolas Nolikumu.