Pakļautība

Gaismas pamatskola ir Ropažu novada pašvaldības izglītības mācību iestāde, kura realizē speciālo un profesionālo pamatizglītību bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bērnu tiesību aizsardzības likumu.