Arodbiedrība

Arodbiedrība

“Sociālā dialoga balva 2022”. Gaismas pamatskola 2022. gada novembra mēnesī pieteicās LIZDA izsludinātajam apbalvojumam ‘’Sociālā  dialoga balva 2022.’’ Apbalvojumam Gaismas skolas kolektīvs varēja pieteikties, jo no izglītības iestādē strādājošiem 99% ir arodbiedrības biedri. Apbalvojuma mērķis bija noskaidrot un godināt labākos sociālā dialoga partnerus darba vietās, kurās īstenots profesionāls, cieņpilns, uz darba ņēmēju sociālo, tiesisko, ekonomisko, profesionālo interešu aizstāvību, kā arī labas pārvaldības, sadarbības stiprināšanas principiem balstīts sociālais dialogs.

Decembra mēnesī LIZDA Valde izvērtēja pieteikumus un apstiprināja balvas ieguvējus. Gaismas pamatskolas pirmorganizācija ieguva LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijas veicināšanas balvu 200.00 EUR apmērā. Gaismas pamatskolas pirmorganizācija veicināšanas balvas līdzekļus lēma tērēt kultūras pasākuma apmeklējumam.

Gaismas pamatskolas arodbiedrības priekšsēdētāja  Vija Lipska

 

Gaismas pamatskolā darbojas arodbiedrības pirmorganizācija, kas aktīvi iestājas par savu darba un dzīves apstākļu uzlabošanu.

Cīnoties par savām tiesībām, pirmorganizācijas biedri iesaistās LIZDA rīkotajās akcijās http://www.lizda.lv Pirmorganizācijā regulāri tiek organizēti dažādi pasākumi. Jau vairākus gadus arodbiedrības biedriem mācību gada noslēgumā ir iespēja piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. Tā, piemēram, šogad bija brauciens pie Igauņu kolēģiem, kur varējām iepazīties ar kolēģu darbu speciālajā skolā.

 

Šogad pirmorganizācija ieguva atzinības diplomu par aktīvu darbu, kā arī savā īpašumā ieguva zinību simbolu pūcīti.

 

Mūsu skola piedalās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) konkursā „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”. Plašāku informāciju par konkursu un LIZDA pārstāvju viesošanos Gaismas skolā lasiet šeit.

 

 

„Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”29. oktobrī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) konferencē „Sociālā dialoga loma nodarbināto sociāli ekonomisko apstākļu uzlabošanā” Gaismas internātpamatskolai svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014” un pasniedza apliecinājuma plāksni.

LIZDA konkursā piedalījās 26 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāciju, atalgojumu. Vairāk lasiet šeit.

 

 

2014. gada 11. novembrī Gaismas internātpamatskolā svinīgi tika atklāta apliecinājuma plāksne „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014”.

 

 

„Labākā arodorganizācija 2014” 4. novembrī plkst. 12.00, par godu Latvijas valsts proklamēšanas 96.gadadienai, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) īpašā pasākumā apbalvoja aktīvākos arodbiedrību jauniešus un arodorganizācijas. Pasākums „Labākā arodorganizācija 2014” notika Arodbiedrību namā, Rīgā, Bruņinieku ielā 29/31.

Balvu „Labākā arodorganizācija 2014” un LBAS atzinības rakstu šogad saņēma 18 arodorganizācijas no visas Latvijas, to skaitā arī Gaismas internātpamatskolas arodorganizācija, priekšsēdētāja Vija Lipska. Vairāk lasiet šeit.