Skola

No 2013. gada 1.janvāra skolai mainīts nosaukums, turpmāk skolas nosaukums ir – Gaismas internātpamatskola. Šobrīd skolas nosaukums – GAISMAS PAMATSKOLA. Speciālo skolu nosaukumu maiņa, izņemot no tiem vārdu “speciālā”, ir viens no soļiem vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanā starp dažādu izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Ar 2013.gada 1. janvāri skola pedagoģiskā procesa dokumentācijai izmanto skolvadības sistēmas E-klase pakalpojumus.

Gaismas internātpamatskola ir iesaistījusies Latvijas Speciālajā Olimpiādē, ar kuras starpniecību izglītojamie regulāri piedalās sacensībās ārpus Latvijas, kā arī Pasaules Speciālās Olimpiādes spēlēs, kurās startē ar teicamiem rezultātiem.

PICT2379

IMG_8607