Par mācību darba organizēšanu 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī

 

Gaisma pamatskolas skolēni 2020./2021. mācību gada otrajā semestrī mācības turpina klātienē!

Lai, varētu ievērot piesardzības pasākumus un mazinātu Covid-19 infekcijas izplatību skolā, aicinām:

  • Skolēniem neapmeklēt izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes;
  • Ievērot skolā divu metru distanci un  izvairīties no drūzmēšanās;
  • Ievērot higiēnu un biežāk mazgāt rokas;
  • Regulāri vēdināt klases telpas;
  • Izvērtējot bērna veselības stāvokli, aicinām vecākus savu iespēju robežās, nodrošināt bērniem mutes un deguna aizsegus;
  • Skolēniem skolā lietot  mutes un deguna aizsegus, ja viņu veselības stāvoklis to ļauj.