Pamatskolas “Rīdze” meiteņu kora koncerts

9.maijā Gaismas pamatskolā viesojās mūsu sadraudzības skolas – pamatskolas “Rīdze”- meiteņu koris diriģentes Andas Šicānes vadībā un operdziedātājs Juris Vizbulis.

Skolēniem bija iespēja noklausīties koncertprogrammu, iepazīties ar diriģenta profesiju, iejusties pašiem diriģenta lomā, tāpat bērni noskaidroja, ka kora dziesmas var izpildīt ne tikai statiski, bet arī pavadīt ar kustībām – meitenes bija iestudējušas deju.

Visa programma bija veidota kā  atraktīvi, interesanti dialogi starp kordiriģenti, mazajiem dziedātājiem un solistu Juri Vizbuli, pastarpināti  viegli un saprotami izstāstot stāstu par kormūziku.

Gaismas pamatskolas skolēni bija priecīgi par iespēju baudīt koncertu, jo arī mūsu skolas skolēni čakli gatavojas Dziesmu svētkiem.