Pamatskolas “Rīdze” flautistu ansambļa koncerts

Gaismas pamatskolas bērniem patīk muzicēt, piedalīties teātra izrādēs un skatīties dažādus koncertus.

21.februārī Gaismas pamatskolā ciemojās flautistu ansamblis no pamatskolas ,,Rīdze’’ skolotājas Lauras Ezeras vadībā. Skolotāja Laura gan pati muzicē un brīnišķīgi spēlē flautu, gan arī māca to darīt saviem skolēniem.

Skolotāja interesanti un atraktīvi pastāstīja par saviem audzēkņiem – raksturu, hobijiem, saskarsmi ikdienā un mīlestību pret mūziku. Skolēni uzzināja, ka flautas spēles apguvei tiek veltīti pieci gadi un mazākie audzēkņi spēlē stabuli jeb blokflautu.

Jaunie flautisti  izpildīja dažādu komponistu darbus, spēlējot gan duetā, gan pa vienam. Mūsu skolēniem tā bija lieliska iespēja baudīt klasisko mūziku, nepameklējot plašas koncertzāles, kā arī bija iespēja tuvāk iepazīties ar šo instrumentu.