“Olimpiskā diena 2016”

23. septembrī visā Latvijā risinājās “Olimpiskās dienas 2016” pasākumi. “Olimpiskā diena 2016” šogad bija“Eiropas Sporta nedēļas” sastāvdaļa. “Eiropas Sporta nedēļas” mērķis ir veicināt fiziskās aktivitātes visā Eiropā un tajā iesaistīties tiek aicināts ikviens iedzīvotājs.

23. septembris sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.

Aktīvi vingroja arī Gaismas skolas skolēni, skolotāji!