Olimpiāde dabaszinībās

4. oktobrī Palsmanes internātpamatskolā notika Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 5. – 9. klašu olimpiāde dabaszinībās. Olimpiādē piedalījās arī mūsu skolas skolēnu komanda – Jana Gaižute, Aiva Bērziņa, Sintija Bērziņa, Marks Zandbergs un Ģirts Kuncītis. Skolēni veica dažādus praktiskus uzdevumus brīvā dabā Palsmanes piedzīvojumu takā. Skolas komanda izcīnīja 1. vietu un ieguva ceļojošo kausu.
Priecājamies par saviem skolēniem!
Olimpiādes dabaszinībās uzvarētāji