2023-2024

APRĪLIS

Vizuālās mākslas konkursa ,,Mocīša darbnīca – 18’’ laureātu apbalvošana

18. aprīlī mūsu skolas skolēni Roberts Sniedze un Rodrigo Kampe devās uz Bērnu un jauniešu centru ,,IK Auseklis’’, lai piedalītos vizuālās un plastiskās mākslas konkursa ,,Mocīša darbnīca – 18’’ apbalvošanas pasākumā.
Konkursā tiek izstādīti skolēnu radošie darbi, kas veidoti grafikas tehnikā, kā arī trīsdimensionāli darbi. Šī gada tēma bija motocikla izmantošanas iespējas dažādās profesijās. Visbiežāk tika attēloti policisti, pārtikas izvadātāji, pastnieki, ugunsdzēsēji.
Bērni apskatīja radošo darbu izstādi, noklausījās koncertu, iepazinās ar informāciju par konkursa vēsturi, dalībnieku un iesniegto darbu skaitu, piedalījās viktorīnā. Skolēni saņēma diplomus, grāmatas par motosportu un saldās balvas.
Vēl diplomus šajā konkursā ieguva Anna Marija Bataraga, Miks Timermanis un Uldis Skudrītis.

Brauciens uz Āraišu ezerpili

16. un 17.aprīlī Gaismas pamatskolas skolēni devās ekskursijā uz Āraišu ezerpili projekta ,,Skolas soma’’ ietvaros.
Skolēni iepazinās ar senajām ēku konstrukcijām, kas veidotas, balstoties uz arheoloģisko izrakumu liecībām un izvietotas senajā ezersaliņā. Uzzināja teikas par lidojošiem ezeriem, kas sniedz ziņas par nogrimušām pilīm Latvijā, kā arī apskatīja viduslaiku pilsdrupas, Āraišu vējdzirnavas un baznīcu.
Apmeklētāju centrā bija apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, kurā izzinošā veidā pirmo reizi kopš izrakumu veikšanas ir iepazīstamas tajos iegūtās oriģinālās vēstures liecības.
Nodarbība skolēniem bija balstīta izziņas procesā, kurā skolēni aicināti aktīvi līdzdarboties un sadarboties savā starpā, strādājot komandās uz veicot dažādus uzdevumus.
Vienam skolēnam no katras komandas bija jāsaģērbjas tautas tērpā, lai labāk iejustos laikmeta notikumos.
Skolēni uzzināja, kā senatnē tika pārstrādāti graudi, kāpēc ēku durvis bija tik zemas un logi mazi, cienājās ar tēju un sildījās pie ugunskura.

Projektu nedēļa

Gaismas pamatskolā aizritējusi projektu nedēļa, kuras tēma bija latviskā gadskārta. 11. aprīlī skolas zālē skolēni prezentēja projekta laikā paveikto.
Bērni secināja, ka strādāt pie projekta nozīmē sadarboties, izzināt, pētīt un mācīties, noskaidroja, ka senāk latvieši dzīvoja, rūpīgi ievērojot norises dabā un saules ritmu, un ka latvisko saules gadu veido astoņi notikumi – astoņi gadskārtu svētki.
Latviešu saimnieciskais gads sākas ar Meteņiem, kad tiek mesti meti jaunajam gadam, tāpēc arī skolēnu prezentācijas sākās ar Meteņiem, bet pēdējie gada svētki bija Ziemassvētki.
Katra klase prezentēja vienus no gadskārtu svētkiem, aktualizējot būtiskākās svinēšanas tradīcijas.
Priekšnesumi izdevās tiešām krāsaini un daudzveidīgi – izskanēja dziesmas, ticējumi, rotaļas, prezentācijas, mīklu minēšana, muzicēšana un pat teātra izrāde. Klases iesniedza arī plakātus, kuros atspoguļoja svarīgāko informāciju par projekta laikā pētītajiem gadskārtu svētkiem.
Mums, latviešiem, ir ļoti svarīgi apzināties savas saknes, kopt tradīcijas un nodot tās tālāk nākamajām paaudzēm.

MARTS

Lieldienas

26. martā Gaismas pamatskolas skolotāji un skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai iešūpotu un ieskandinātu Lieldienas. Skolēni mazgāja muti avota ūdenī, lai nākamajā gadā nenāktu miegs, meitenes ēda dzērvenes, lai būtu sarkani vaigi, tāpat tika baudīta pūpolu (zirņu) putra, jo Lieldienās jāēd apaļi ēdieni, kas simbolizē saules atnākšanu.
Saimniece Anita visus nopēra, lai nākamajā gadā visi neslimotu un būtu veseli kā rutki un apaļi kā pūpoli. Skolēni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, rotāja zarus un dzina uz mežu ļaunos garus, un dancināja saulīti.
Tāpat apkārt mājai tika skriets ar pīlādža rungu rokās, aizbaidot ļaunos garus. Skolēni labprāt izmēģināja jāšanu uz slotas kāta, lai lopi nākamajā vasarā nebizotu.
Ieradās Lieldienu zaķis, kas piedāvāja grauzt veselīgos burkānus, bet pēc tam aicināja bērnus doties uz stacijām. Skolēniem bija jādekorē Lieldienu ola, jāizrotā zaķis, jāsacenšas, nesot karotē olu, jāpiedalās olu cīņās, jāsalasa ar acīm ciet izkaisītās olas, jāšūpojas, lai nekož odi, jāielec Lieldienās, jāmet bumbas metāla spainīšos.
Pasākuma izskaņā Lieldienu zaķis, kura lomā bija iejuties skolotājs Aldis, atnesa saldos burkānus.

Virtuālais konkurss ‘’Jaunais pavāriņš’’

Gaismas pamatskolas profesionālās pamatizglītības programmas virtuves darbinieku kurss piedalījās Talsu novada Upesgrīvas pamatskolas rīkotajā virtuālajā konkursā ‘’Jaunais pavāriņš’’, kas notika 2024. gada marta mēneša sākumā. Konkursa nolikums paredzēja gatavot 8. marta Sāļo torti. Konkursā piedalījās 1. un 2. kursa audzēkņi – Ričards, Diāna, Marta, Harlija Dārta, Irina. Gatavojām Sāļo torti ‘’Pavasara noskaņās’’. Darba gaitu iemūžinājām fotogrāfijās un veidojām prezentāciju. Šī gada 05. martā savu prezentāciju nosūtījām Upesgrīvas pamatskolai vērtēšanai un 27. martā saņēmām vērtēšanas rezultātus – esam ieguvuši 3. vietu.

Koncerts sociālās aprūpes centrā ,,Pļavnieki’’

20. martā Gaismas pamatskolas skolēni devās uz sociālās aprūpes centru ,,Pļavnieki’’, lai priecētu klausītājus ar plašu koncertprogrammu, kurā bija gan dziesmas, gan dejas, gan dzeja.
Pasākumā piedalījās arī sociālās aprūpes centru ,,Rīga’’ un ,,Teika’’ iemītnieki. Pēdējos gados šis pasākums ir jau kļuvis par tradīciju. Sociālās aprūpes centru darbieki ir ieinteresēti skolu, kurās mācās iņu bērni, radošajās un ikdienas gaitās. Sadarbības koordinatore skolotāja Elga Blūzmane priecājas par savu audzēkņu iespējām muzikāli pinveidoties un gūt jaunu skatuves pieredzi.
Gaismas skolēni atgriezās skolā gandarīti par paveikto darbu un iespēju sniegt prieku citiem.

Teātra diena

27. martā tiek svinēta Starptautiskā teātra diena. Arī Gaismas pamatskolas skolēni martā tiekas teātra dienai veltītā pasākumā internāta grupās.
Šī gada tēma bija ēnu teātris. No sākuma skolēni saņēma darba lapas, kurās bija jāatrod teātra attēlam atbilstošs nosaukums, kā arī jāatbild uz jautājumiem, kas saistīti ar lugu rakstīšanu, muzikālo noformējumu, izrādīšanu uz skatuves un scenogrāfiju. Pēc tam skolēni iepazinās ar ēnu teātra vēsturi un uzzināja, ka ēnu teātri var rādīt, izmantojot kartona vai finiera lelles, kā arī savu ķermeni. Pārsteigums bija tas, ka senos laikos aktieri bieži vien nedrīkstēja atrasties uz skatuves, tāpēc spēlēja ēnu teātri. Skolēni izmēģināja attēlot dažādus dzīvniekus ar roku palīdzību. Skolotājs Aldis parādīja, kā var tēlus radīt ar ķermeni un plastisku kustību palīdzību.
Pēc teorētiskās informācijas bērni saņēma vienu V. Plūdoņa dzejoli un kartona leļļu komplektu un iestudēja lugu.
Bērniem ar audzinātāju atbalstu veicās ļoti labi, tika iestudētas četras brīnišķīgas dzejas izrādes

Seminārs – praktikums Gaismas pamatskolā

Gaismas pamatskolas skolotāji skolēnu pavasara brīvlaikā veltīja laiku profesionālajai pilnveidei un dalījās savā pieredzē ar skolotājiem gan no Ropažu novada izglītības iestādēm, gan no citām skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm.
11. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00 notika seminārs – praktikums ,, Atbalsta pasākumu kopums speciālās izglītības mācību programmas apguvei izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’.
Semināra dalībnieki varēja piedalīties interaktīvā nodarbībā par mūzikas un ritmikas integrēšanu mācību procesā speciālo mācību priekšmetu satura apguvē, iekļaujot mūzikas terapijas metodes. Nodarbību vadīja veselības aprūpes maģistre, mūzikas terapeite, speciālā pedagoģe Elga Blūzmane. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar metodēm, kas piemērotas bērniem ar dažādiem traucējumiem, un daudzveidīgiem, praksē aprobētiem terapeitiskiem, muzikāli ritmiskiem vingrinājumiem, kuru mērķis ir agresijas, nemiera, baiļu, trauksmes mazināšana, paralēli veicinot neverbālo pašizteikšanās spēju un uzsverot mūzikas kā neverbālās saskarsmes veida nozīmi.
Savukārt skolotāja Aelita Žučkova – pedagoģijas maģistre, speciālā pedagoģe – pastāstīja par SymWriter programmas izmantošanu skolēnu dienas gaitas un mācību stundas strukturēšanai un savstarpējo komunikācijas prasmju apguvei. Pedagoga asistente Ērika Konceviča informēja par programmas iespējām valodu apguvē.
Mūsu skolā skolēniem ir iespēja saņemt arī īpašu terapiju ar apmācītiem suņiem, kurā suns darbojas kā motivators un galvenais komunikācijas objekts. Ar kanisterapijas palīdzību var mācīt sociālās iemaņas, komunikācijas un pašapkalpošanās prasmes, kā arī tos var iesaistīt dažādu mācību priekšmetu apguvē.
Speciālā pedagoģe un kanisterapeite Vladislava Akimova vadīja interaktīvu nodarbību ,,Kanisterapijas metodes, Animal Assisted Education izmantošanu lasītprasmes, matemātikas un verbālās valodas mācību programmas apguvei’’. Vladislava pastāstīja, kādas suņu šķirnes un raksturi ir vairāk piemēroti kanisterapijai, un semināra dalībniekiem bija iespēja darboties ar suņiem, pārbaudot jaunās zināšanas praksē.
Pēc kafijas pauzes viesi piedalījās lekcijā – praktikumā par fonētiskās ritmikas nozīmi skaņu pareizā izrunā un tās lietojumu darbā ar bērniem, kuriem ir dzirdes, valodas, valodas motorikas traucējumi, lai veicinātu viņu saziņas iespējas un attīstītu valodu.
Nodarbību vadīja pedagoģijas doktore, logopēde un speciālā pedagoģe Inamora Zaiceva. Viņa pastāstīja, ka fonētiskās ritmikas aizsākumi nāk no Slovākijas un metodes pamatā ir zināšanas un izpratne par skaņu veidošanos un apvienošanu ar atbilstošām, ritmiskām kustībām.
Pēc tam skolas viesi iepazinās ar skolas mācību, nodarbību un internāta telpām, notika diskusijas un viedokļu apmaiņa skolotāju starpā un iepazīšanās ar Gaismas pamatskolas pedagogu – Aelitas Žučkovas, Dagnijas Rubiķes, Ērikas Kalniņas, Elgas Blūzmanes, Sandras Rācenes, Gitas Skrodes, Inamoras Zaicevas – izstrādāto, plašo mācību materiālu klāstu. Dienas izskaņā semināra dalībnieki saņēma apliecības.

FEBRUĀRIS

Gaismas pamatskola un Saldus bibliotēka svin grāmatu lasīšanas svētkus

Gaismas pamatskolas skolēni ir lieli dziedātāji. Otrdienu, trešdienu un ceturtdienu rīti sākas ar rīta dziedāšanu, kas ir kā vienojošs un ikdienu organizējošs rīta aplis, kurā ievibrējam jaunu darba dienu, rodam noskaņu dažādām dzīves situācijām, uzzinām skolas jaunumus un dienas gaitu.
Skolēni pie mums dzied ikdienā, mācību stundās, skolas koncertos, konkursos. Dziedot un strādājot ar dziesmu tekstiem, tiek attīstīta un nostiprināta lasītprasme, bet mūsu bērniem izlasīto vieglāk saprast un iegaumēt, to izdziedot, izspēlējot un izdejojot.
Dažreiz dziesma aizskan arī pāri novadiem, tāpēc 27. februārī skolēni devās uz Kurzemes pusi, jo Gaismas pamatskolas skolotājai Elgai Blūzmanei izveidojusies jauka sadarbība ar Saldus bibliotēku. Rudenī Dzejas dienu ietvaros skolēni devās uz Saldu, lai piedalītos pasākumā ,,Dzejas dienas dziesmu ritmos’’, kurā tika izdziedāti, izdejoti un runāti dzejnieka Ulda Poļa -Polīša bērnu dzejoļi.
Savukārt tagad Saldus bibliotēka aicināja uz jau plašāku sadarbību, un mūsu skolēni sniedza koncertu Saldus pirmsskolas un sākumskolas skolēniem – labākajiem grāmatu lasītājiem un Bērnu žūrijas dalībniekiem.
Par spīti tālajam ceļam mūsu skolēni lieliski uzstājās koncertā – dziedāja, dejoja, runāja dzeju, un mazie lasītāji mūsu bērnus aktīvi atbalstīja, iejūtoties dažādu dzīvnieku, priekšmetu un grāmatu varoņu lomās. Tika secināts, ka krēsls var kļūt gan par māju un lietussargu, gan jumtu un gultu. Kopīgi darbojoties, tika secināts, ka, atsakoties no viedierīcēm, rodas labvēlīga augsne lasīšanas priekam un iztēlei.
Pēc koncerta bērni devās uz zemnieku saimniecību ,,Ziķi’’, kur skolēni pabija īstā lauku sētā, daudzi pirmo reizi dzīvē redzēja strausus un fazānus, ciemojās pie govīm un teliņiem, iejutās ābola lomā, pasēžot tumšā, vēsā pagrabā. Bija iespēja cienāties ar gardiem āboliem un pabūt kino un fotografēšanas vēstures muzejā.
Mājās atgriezāmies bagātinājušies ar jauniem iespaidiem, zināšanām un gandarīti par paveikto.
Ar katru šādu pasākumu esam solīti tuvāk lielajiem dziedāšanas svētkiem, kad varēs sadziedāties ar novadiem visā Latvijā. Gaidām ar nepacietību!

Pēdējais zvans 3. kursa izglītojamajiem

2023. gada 20. februārī profesionālās pamatizglītības programmas Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju – virtuves darbinieks trešā kursa absolventi pulcējās skolas zālē uz pēdējā zvana pasākumu.
Absolventi devās improvizētā ceļojumā ar lidmašīnas reisu ‘’Gaismas pamatskola – Lielā dzīve’’. Šis bija saviļņojošs brīdis, lai atcerētos skolas gadus Gaismas skolā. Skolas direktore V. Felsberga un klases skolotāja V. Lipska absolventiem vēlēja veiksmi kvalifikācijas prakses laikā.
Pēdējais zvans izskanējis, bet priekšā vēl kvalifikācijas prakses trīs mēneši. Trešā kursa izglītojamie jau pirmdien, 26. februārī dosies uz savām prakses vietām, kur teorētiskās zināšanas nostiprinās strādājot praktiski. Praktisko pieredzi izglītojamie gūs dažādos ēdināšanas uzņēmumos – pirmsskolas iestādēs, kafejnīcās, restorānā.
Lai veicas prakses laikā un uz tikšanos jūnijā, kad profesionālās pamatizglītības programmas absolventi kārtos centralizēto kvalifikācijas eksāmenu.

Ceļojums cepuru pasaulē

20. februārī internātā notika Cepuru balle. Katrai grupai bija jāsapošas noteiktai dzīves situācijai atbilstošās cepurēs.
Pasākuma ievaddaļā katra grupa prezentēja savas cepures, akcentējot gan cepuru praktiskā lietojuma nozīmīgumu, gan arī jaunākās modes tendences. Tika demonstrētas gan darba cepures, gan svētku cepures, gan cepures dažādiem laikapstākļiem.
Ballītes ievaddaļā tika spēlētas dažādas spēles – bērni meklēja attēlos līdzīgas cepures, padeva cepures uz riņķi, cenšoties nepalikt bez savas galvassegas, centās uzmest cepuri čupačupam, kā arī piedalījās pārģērbšanās spēlē.
Par pasākuma muzikālo saturu rūpējās pašpārvaldes puiši.

Talants uzplaukst atbalstošā un drošā vidē

Raksts no informatīvā un metodiskā atbalsta izdevuma “Skolas vārds” Nr. 2 2024 gada februāris.

Gaismas pamatskolā mācās skolēni ar speciālām vajadzībām, kopumā viņu ir 103. Klases ir mazas, vide draudzīga un atbalstoša, tāpēc katram skolēnam te tiek meklēta individuāla pieeja, liekot uzsvaru nevis uz to, ko bērns nespēj izdarīt, bet akcentējot katra skolēna individuālās spējas un talantus – spēju sportot, zīmēt, dziedāt, aust.
Ir milzīgs gandarījums vērot, kā nevaru un neprotu pārtop par varu un gribu. Lai tā notiktu, ir vajadzīgs milzīgs atbalsts, pacietība un mīlestība gan no vecāku, gan pedagogu puses. Vēlos dalīties pieredzes stāstā par audzēkni, kas apliecina, cik nozīmīga ir atbalstoša vide, ģimene un pedagogi, lai atplauktu talants arī bērnam ar īpašām vajadzībām.
Pedagogu kolektīvam ir ļoti svarīgi, lai no Gaismas skolas skolēni aiziet dzīvē pa gaišu ceļu, maksimāli izmantojot tās iespējas, kas viņiem dzīvē dotas. Pēc gadiem, satiekot skolas absolventus, ir milzīgs gandarījums par tiem, kuri dzīvē kaut ko sasnieguši, labi iekārtojušies, spēj par sevi parūpēties un nopelnīt iztiku. Tie ir bērni, kas gājuši gaišu ceļu un tādu ir daudz, bet katram šis ceļš tomēr ir atšķirīgs. Kādam tās būs pašapkalpošanās iemaņas, citam prasme socializēties, bet visvairāk vecāki un skolotāji vēlas, lai bērns būtu patstāvīgs un varētu par sevi dzīvē parūpēties.
Arī Martai ir savs gaišais ceļš, atšķirīgs no citiem un unikāls. Marta ir neparasta meitene, ar kuru mēs Gaismas pamatskolā ļoti lepojamies. Viņa mācās 2. kursā profesionālās izglītības programmā – virtuves darbinieks. Meitenei ir skaista balss un lieliska muzikālā dzirde, viņa ļoti labi atceras dziesmu vārdus, dzied dažādās valodās – latviešu, angļu, ukraiņu, vācu. Uz skatuves jūtas kā zivs ūdenī un citiem raksturīgās spriedzes vietā var tikai pajautāt tehniskas dabas jautājumus, labi spēlē ģitāru un ukuleli.
Martai ir lieliska ģimene, kas ikdienā atbalsta meiteni un palīdz virzīties pa mūzikas ceļu – mamma Ieva, ome Ilze, brāļi Norberts un Edmunds. Kad Marta uzstājas, visa ģimene vienmēr ir kopā, atbalstoši, gādīgi siltām rokām ieskaujot meiteni, pasargājot no sliktiem cilvēkiem un valodām, lepojoties, ceļot pašapziņu un no sirds mīlot.
Martas mamma Ieva Brokāne atklāj, ka dziedāt Marta sāka ātrāk nekā runāt. Vienmēr dziedājusi līdzi pazīstamām dziesmām un reklāmām. “Es izveidoju “Martas dziesmu izlasi”, to arī nemitīgi klausījāmies, tāpēc, uzsākot bērnudārza un skolas gaitas, dziesmu pūrs jau bija gana bagāts. Martas diagnoze ir bērnības autisms un vidēji smaga garīgā atpalicība, bet līdzās ar to nāca cita Dieva dāvana – lieliska muzikālā dzirde, īpaša spēja izjust mūziku.
Skolā ar Martas muzikālo attīstību nodarbojas skolotāja Elga Pole – Polīte, meitene regulāri piedalās koncertos, konkursos, ir integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās!” Zelta laureāte. Jau trešo gadu Marta dzied “Nāc līdzās!” korī, tur dziedam abas kopā. Korī ir vairākas mammas – bērnu asistentes.
Pirms sešiem gadiem mans draugs Uga Everts piedāvāja Martai iemācīt ģitārspēli. Necerēju, ka kaut kas var izdoties, bet pēc dažiem mēnešiem Marta jau spēlēja. Te autisms palīdzēja, jo Marta burtiski fotografē akordus un visu labi un paliekoši iegaumē. Tagad Marta dzied un pati sevi var pavadīt, tādējādi iepriecinot citus. Viņa pati saka: “Mammu, es esmu slavena meitene!” Starp citu, Marta ģitāru skaņo pati pēc dzirdes, tas nav pa spēkam pat daudziem pieredzējušiem un zināmiem māksliniekiem.
Kā es redzu meitas nākotni? Diemžēl vai par laimi Marta nestrādās lielā un steidzīgā uzņēmumā, veikalā vai kafejnīcā, jo viņa daudz ko nesaprot, tai skaitā naudas vērtību. Nākotni redzu saistībā ar mūziku. Lai Dievs dod, ka viņai paveras labas iespējas!” teic I. Brokāne.
Marta, līdzīgi kā daudzi citi bērni ar autiskā spektra traucējumiem, ir no Visuma apdāvināta un dāvana ir muzikalitāte, uzskata fonda “Nāc līdzās!” dibinātāja Sarma Freiberga. “Viņas dzirde ir tuvu absolūtajai. Taču, lai Marta spētu savu talantu atklāt citiem, viņai nepieciešams labs un stabils atbalsts, cilvēks, kam viņa uzticas un ar kuru patīk būt kopā nodarbībās. Ja tas tā ir, Marta spēj atraisīties un skaisti sevi parādīt gan dziedot, gan spēlējot. Marta nākotnē varētu dziedāt gan grupā, kur dzied daudzbalsīgi, gan solo,” stāsta S. Freiberga un piebilst, ka nākotnes ieceru realizācijai būtu nepieciešams labs menedžeris.
Arī Gaismas pamatskolas mūzikas skolotāja Elga Pole – Polīte atzīst, ka muzikalitāte Martai ir šūpulī ielikta, tāpat arī autisms. Kā skaidro E. Pole-Polīte, autisms un muzikalitāte satiekas piesardzīgi, sensorā jutība un mūzikas dinamiskums rada spriedzi, ja tie grib būt līdzsvarā. “Mūzika ir pieņemošā un satraucošā. Nekad nevarēja paredzēt, kura ir pieņemošā. Ja kaut kas nederēja, reakcija bija ekspansīva. Nekad nedrīkstēja aizmirst, no kuras skatuves puses uzies, tikai no pierastās, mikrofonam jābūt tieši tādam kā mēģinājumos, tērpa vīles nedrīkst traucēt, kurpes “tieši tās es vilkšu”, un bez zeķbiksēm koncertā nedziedāšu arī vasarā.
Martas muzikālā izaugsme cieši saistīta ar dzimtu, meitene aug ģimenē, kura muzicē gan svētkos, gan ikdienā. Un sensorais jutīgums samierinās un atkāpjas muzikālo spēju priekšā,” norāda skolotāja.
Lūgta raksturot meiteni, Martas krustmāte Ance Rancāne stāsta: “Martai piemīt ārkārtīgi dziļa iejūtība, smalka intuīcija, spēja sajust otra raizes un just tām līdzi no sirds, nevis aiz pieklājības vai pienākuma. Pieaugot Martai vieglāk nekļūst, tāpēc ka mūsu sabiedrībā citādais tā dažādajās, īpašajās izpausmēs ir bieds, bet mūsu ģimenē ar Martu saistās “visas lietas, kas ir skaistas””.
Sabiedrībā notiek diskusijas par to, vai bērnam ar speciālām vajadzībām labāk būt iekļautam vai nošķirtam. Vienas atbildes nav, jo katrs gadījums ir unikāls un individuāls. Bet tikmēr rit laiks – bērna attīstībai tik nozīmīgās stundas, minūtes, gadi. Mūsuprāt, nav nozīmes, vai bērns mācās vispārizglītojošā vai speciālā skolā, taču svarīgi ir tas, vai bērnam tiek sniegti visi resursi un iespējas attīstībai, vai pedagogiem pietiek laika, spēka un sirds siltuma paiet līdzās, palīdzēt un atbalstīt.
Iekļaujošās izglītības iespēju var īstenot, atzīstot un nodrošinot dažādās skolēnu mācīšanās vajadzības, izmantojot daudzveidīgas metodes, pieejas, veidojot atbalstošu un drošu vidi, nepieļaujot diskrimināciju. Tāda vide mums ir Gaismas pamatskolā. Atbalstoša, silta… Marta pie mums ir mīlēta un lolota, ejam blakus atbalstot un uzmundrinot. Samazinām izslēgšanu un veicinām iekļaušanu. Tāds skaists darbs – būt par gaismas staru kāda maza cilvēkbērna ceļam plašajā pasaulē.
Martai mācu lietišķo valodu, un viņa pie mums vēl mācīsies vienu gadu, bet ticam, ka viņa aizies dzīvē pa gaišu ceļu.

Konkurss ‘’Protu, varu, daru’’

2024. gada 15. februārī Gaismas pamatskolas izglītojamie Toms, Diāna, Evija, Ričards piedalījās Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra rīkotajā speciālo izglītības iestāžu, kurās realizē profesionālo pamatizglītības programmu ‘’Ēdināšanas pakalpojumi ar kvalifikāciju ‘’Virtuves darbinieks’’ rīkotajā konkursā ‘’Protu, varu, daru’’.
Konkursa dalībnieku mājas uzdevums bija gatavot torti un tortes cepšanas procesa prezentāciju. Konkursa dalībnieki strādāja skolotājas Vijas Lipskas vadībā.
Konkursa norises laikā topošie virtuves darbinieki rādija savu prasmi kanapē maizīšu gatavošanā.

Brauciens uz kino

08.02. Gaismas pamatskolas skolēni, kas piedalījušies dažādos pulciņos – dziedājuši, zīmējuši, sportojuši un labi uzvedušies – ar Rīgas juristu biedrības atbalstu devās uz Rīgu, uz kinoteātri ,, Forum Cinemas’’, lai noskatītos filmu ,,Vonka’’.
Šī brīnumainā stāsta centrā ir Roalda Dāla ikoniskākās un visu laiku visvairāk pārdotākās bērnu grāmatas „Čārlijs un šokolādes fabrika” neparastais varonis. Filma vēsta par to, kā pasaulē dižākais izgudrotājs, burvis un šokolādes meistars kļuva par mums pazīstamo un iemīļoto Viliju Vonku.
Skolēni noskatījās filmu, baudīja popkornu un kolu.

Meteņu pasākums

06.02. plkst. 13.30 skolas pagalmā bija sapulcējušies Meteņbērni, lai pēdējo reizi ietu ķekatās un dzītu prom ziemu.
Tika izrotāta Budēļu tēva rīkste, ar kuru tad katrs arī saņēma veselības un gudrības pērienu. Vēlāk čigāniete izzīlēja, kā katras mājas iedzīvotājiem klāsies nākamajā gadā. Tika paredzēti gan ceļojumi, gan nauda, gan citas izdošanās.
Tika mesti dzijas meti nākamajam gadam, audums padevās gluds, tāpēc nākamais gads solās būt labs.
Saimniece, izlūgusies Dieva svētību, pacienāja visus ar kliņģeriem un zirņiem. Tad skolēni devās darboties stacijās – bija jābiedē kurmji, jājāj uz slotas kāta, jābrauc ciemos ar ragavām, jāspēkojas, jāmodina lācis no ziemas miega, jāraksta uz lapām sliktie darbi, jānes graudi putrai.
Pasākuma beigās Metenis atnesa bērniem konfektes, neizpalika arī Meteņa ūdens gāziens.
Esam gatavi sagaidīt pavasari!

JANVĀRIS

Vokālo ansambļu ,,Mazputniņi’’ un ,, Vālodzīte’’ koncerti

31. 01. Gaismas pamatskolā ar koncertu ciemojās Salaspils kultūras nama bērnu vokālie ansambļi ,, Mazputniņi’’ un ,,Vālodzīte’’ mūzikas skolotājas Ilonas Koroševskas vadībā. Ciemiņi izdziedāja koncertprogrammu ,,Ziemas dziesmas’’.
Koncerts bija krāsains un interesants un sirsnīgs, mazie dziedātāji kustīgi, atraktīvi un skanīgi. Dziedātājiem izdevās uzburt skaistu ziemas pasaku, savukārt mūsu bērni varēja darboties līdzi priekšnesumiem.
Gaismas skolas bērni pateicās par skaistajām dziesmām ar sirsnīgiem aplausiem un pašu gatavotiem apsveikumiem.

Pamatskolas ,,Rīdze’’ skolotāju koncerts

30.01. Gaismas pamatskolā ciemojās pamatskolas ,,Rīdze’’ dziedošie skolotāji – operdziedātājs Juris Vizbulis un Laila Jēkabsone.
Koncertā skanēja pazīstamas un tuvas R.Paula un citu autoru dziesmas. Dziesmā ,, Jautrais dancis’’ iesaistījās arī skolēni, kļūstot par dažādiem zvēriņiem un dejojot dziesmas ritmā, savukārt dziesmas ,,Trīs runči’’ dziedājumu papildināja mūsu skolotājas Ievas iejušanās jaunākā runčuka lomā.
Koncerta noslēgumā arī Gaismas skolotāji nodziedāja dažas dziesmas, bet pēdējo dziesmu dziedāja kopā abu skolu skolotāji. Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs, skatītāji dziedāja līdzi un sirsnīgi aplaudēja.
Skolēni patīkami pārsteidza māksliniekus, dāvinot pašgatavotas apsveikuma kartītes.

Dzejas dienas Gaismas pamatskolā

25.01. plkst. 16.30 internāta zālē notika Gaismas pamatskolas tradicionālā Dzejas pēcpusdiena.
Šoreiz tā bija veltīta V.Plūdonim, kopš kura dzimšanas šogad aprit 150 gadu.
Skolēni iepazinās ar galvenajiem V.Plūdoņa dzīves faktiem un pēc tam darbojās ar autora bērnu dzeju. Darbojoties grupās, bija jāpieraksta iztrūkstošās dzejas rindas, jāilustrē dzejolis par ziemu, jālasa dzejolis dažādās intonācijās, dzejoļa rakstīšanā jāizmanto emocijzīmes. Darbu vērtēja žūrija – skolotājas Elga un Ieva.
Skolēni čakli darbojās grupās un ieguva saldās balvas, visčaklākās bija meiteņu grupas, kas ieguva pasākuma galveno balvu – torti.

Barikāžu atceres pasākums Gaismas pamatskolā

Janvāris ir barikāžu atceres laiks. Arī Gaismas pamatskolas pagalmā 18.01. , kvēlojot atmiņu ugusnskuram, notika barikāžu dalībnieku piemiņas pasākums.
Skolēni veidoja simboliskas barikādes pret tumsu, ļaunumu, nenovīdību, slinkumu no kartona kastēm un prezentēja savus barikādēm veltītos plakātos, bet vēlāk vienojās kopīgā dziesmā. Ugunskura liesmās sildoties, katra grupa izteica novēlējumu Latvijai, tika pieminēts miers, brīvība, čaklums, gudrība un citas mūsdienās nozīmīgas vērtības.
Tā kā dzimtenes aiztāvim jābūt spēcīgam un izturīgam, bija arī dažādas aktivitātes – granātas mešana, slēpošana un koka bluķu nešanas sacensības.
Atceroties janvāra notikumus pirms 33 gadiem, skolēni baudīja ugunskura zupu.

Radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’

Decembrī skolā tika rīkots radošo darbu konkurss ,,Labie darbi Ziemassvētkos’’. Konkursā piedalījās visu klašu skolēni gan ar individuāliem, gan grupu darbiem.
18. janvārī notika labāko darbu autoru apbalvošana. Tika vērtēta darbu atbilstība kritērijiem, izpildījuma kvalitāte un radošums.
Darbi tika vērtēti divās grupās – pirmajā ietilpa konkursa nolikumam atbilstošākie darbi, otrajā darbi, kuri izpelnījās vislielāko skatītāju atbalstu. Uzvarētāji tika noteikti 1.-3., 4.-6., 7.-9.klašu grupās.
Labākie zīmētāji mūsu skolā ir Madara Uranova, Lolita Volčaņina un Roberts Sniedze, visvairāk skatītāju balsu ieguva Nikola Neilande.
Skolēni saņēma saldās balvas, zīmēšanas piederumus un diplomus.

DECEMBRIS

Ziemassvētku pasākums

21.12. plkst. 13. 15 skolas zālē notika Ziemassvētku pasākums ,,Un lai baltās darbdienās balti svētki ir’’.
Tika izstāstīta pasaka par kristāla zvaniņu, kuru meklēt dodas feja, jo, Ziemassvētkus gaidot, visi ir noskumuši. Lai varētu atrast ceļu pie kristālu meistara, kas pilī slīpē zvaniņu, fejai jāpārvar sniegs, putenis un vējš un jāpadara trejdeviņi labi darbi.
Katra klase, darot labos darbus, palīdzēja fejai ātrāk nokļūt kristālu pilī. Pēc katra labā darba gaisā tika palaists balts balons, kas simbolizē labestību, ticību, cerību, mīlestību, brīnumu un prieku.
Fejai izdodas atrast kristāla zvaniņu, iedegas svētku egle, un pie cilvēkiem atgriežas prieks.
Ciemos bija ieradušies un skolēnus ar dāvanām sveica arī pārstāvji no ,,Europlast’’ un juristu biedrības.

Internāta eglīte

19.12. plkst. 17.30 Gaismas pamatskolā notika internāta eglīte. Skolēni pulcējās skolas pagalmā, lai piedalītos bluķa vilkšanā, auglības veicināšanā un ļauno garu atbaidīšanā. Pēc tam vēroja un skaitīja zvaigznes, lai zinātu, kāda raža gaidāma nākošgad.
Vērojot brīnumsvecīšu liesmiņas, skolēni iedomājās, ko vēlētos piedzīvot nākamajā mācību gadā.
Pēc tam skolēni svētku tērpos pulcējās skolas ēdamzālē, kur izgatavoja Lietuvēna krustu skolas aizsardzībai, grupās izveidoja puzurus un minēja mīklas, un ēda svētku vakariņas.
Direktores vietniece audzināšanas darbā Valda Pavlovska dalīja balvas par internāta istabiņu noformēšanu svētkiem. Šogad visas grupas bija pacentušās un istabas ir skaisti svētkiem sapostas. Katra grupa kā dāvanu izlozēja spēli, skaitīja dzejoļus un saņēma konfektes.

Muzikālā izrāde ,,Trīs”
Projekta ,,Latvijas Skolas soma’’ ietvaros 19.12. skolēniem bija iespēja noskatīties muzikālu izrādi ,,Trīs’’. Tas bija aizkustinošs un interesants Ziemassvētku eņģeļu stāsts par zēnu Herbertu, kuram nebija mammas. Skolēniem bija iespēja noklausīties dažādas Ziemassvētku dziesmas un klausīties dažādu mūzikas instrumentu – flautas, bungu, ģitāras, čella – skanējumu. Izrāde bija arī vizuāli ļoti skaista, jo tika izmantoti dažādi video un gaismas efekti. Bērniem bija iespēja pašiem kļūt par izrādes dalībniekiem, palīdzot aktieriem rakstīt vēstuli.
Svētku laikā skolēniem bija iespēja aizdomāties par tādām vērtībām kā ģimene, mīlestība, saticība un prieks.

Iepazīšanās ar skudru dzīvi Dabas muzejā

Arī šogad Latvijas Nacionālais dabas muzejs aicināja ciemos skolēnus, šoreiz uz interaktīvu izstādi „Skudra”!
Skolēni uzzināja, kāda ir skudru dzīve Latvijā un pasaulē, kāda ir skudru saimes struktūra, kas notiek pūžņa iekšpusē, kur Latvijā atrodas skudru dižpūžņi. Tika noskaidrots, kā skudras tiek izmantotas medicīnā.
Bērni piedalījās radošajā darbnīcā, lai pagatavotu kolāžas, kurās attēloja izstādē redzēto.
Pie eglītes skolēni norunāja savus Ziemassvētku dzejoļus un nodziedāja dziesmas.
Muzeja darbinieki cienāja bērnus ar piparmētru tēju un kūciņām.

Izrāde ,,Uz Tobago!’’

14.12. Gaismas pamatskolā ciemojās pamatskolas ,,Rīdze’’ 7. a klase un skolotāja Baiba Rudene. Skolēni rādīja M.Zālītes un U.Marhilēviča dziesmu spēli ,, Uz Tobago!’’
Izrāde ir par lieliem sapņiem un cerībām uz labāku dzīvi, kas mēdz nepiepildīties, par izturību, cīņas sparu un mīlestību pret savu dzimteni.
Jaunie aktieri iejutās gan kurzemnieku lomā, runājot ventiņu izloksnē, gan avaraki tautas lomā. 7.a klase bija arī ,,Rīdzes’’ labdarības projekta vēstneši. Pamatskolas ,,Rīdze’’ skolēni sūta saldumus, spēles, krāsojamās grāmatas un citas noderīgas lietas Gaismas pamatskolas skolēniem.
Izrādi ar prieku skatījās gan lielie, gan mazie skatītāji. Priecājamies par sadarbību un ceram ar kādu izrādi viesoties arī Rīgā.

Ziemassvētku pasākums ,,Pasaule ap mani’’

12.12. piedalījāmies Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrības ,,Dace’’ organizētajā Ziemassvētku pasākumā.
NVO namā notika koncerts, radošās darbnīcas un skolēnu radošo darbu izstāde ,,Pasaule ap mani’’. Mūsu skolas skolēni piedalījās radošajās darbnīcās, gatavojot dzijas bumbuļus, koka Lietuvēna krustus un Ziemassvētku kartītes. Izstādē tika parādīti skolēnu aušanas pulciņā veidotie darbi un zīmēšanas pulciņā tapušie zīmējumi.
Svētku koncertā uzstājās duets “Anete Porga music” un mūziķis Lauris Valters. Pasākumā viesojās Rūķis Lina Vīne. Arī mūsu skolas skolēni piedalījās koncertā, izpildot dziesmas ,,Uzsniga sniedziņš balts’’ un ,,Neprātīgs vēlējums’’.Visi mazie mākslinieki – radošo darbu autori saņēma atzinības rakstus un dāvaniņas. Noslēgumā bērnus sagaidīja svētku cienasts.

Nāc līdzās Ziemassvētkos!

Labdarības akcijas “Nāc līdzās Ziemassvētkos!” koncerts ir viens no gaidītākajiem un emocionālākajiem koncertiem Latvijas Ziemassvētku notikumu virknē.
Šogad festivāls notika 8.decembrī Latgales vēstniecībā ,,Gors’’.
Arī šī gada koncerts bija ļoti krāšņs, ar kuplu lielu un mazu mākslinieku piedalīšanos – LNO solistes Ilona Bagele, Jūlija Vasiļjeva, dziedātāji Marija Naumova, Nauris Puntulis, Dainis Skutelis, Ingus Ulmanis, Kristīne Prauliņa, meistarīgā etnogrupa “Tautumeitas”, grupa “Audiokvartāls”.
Kopā ar profesionāļiem uzstājās talantīgie bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām – laureāti, kuri sevi spilgti apliecinājuši festivālā “Nāc līdzās!” 2023. gadā.
Gaismas pamatskola ir integratīvās mākslas festivāla ,,Nāc līdzās’’ Zelta laureāts.
Skolu festivālā pārstāvēja Marta Rancāne, kopā ar Ingu Ulmani izpildot dziesmu ,, Vecgada vakarā’’. Marta piedalījās arī kora priekšnesumā , kur dziedāja solo dziesmā ,,Kamēr vēl svecītes deg’’.

Gaismas pamatskolas rokdarbnieku un audēju sasniegumi

Prieks par Gaismas pamatskolas audzēkņu sasniegumiem. Sācies jaunais mācību gads ar cerību, ka atkal čakli darbosimies aužot, pērļojot, adot un tamborējot. Skolā mājturības un tehnoloģiju stundās ir iespējams apgūt daudz un dažādu tekstiltehniku rokdarbus. Audzēkņu darbiņi tiek demonstrēti daudzās vietējās, valsts un starptautiskajās izstādēs. Lūk, mūsu sasniegumi pēdējā gada laikā:
Starptautiskajā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkursā “Zemūdens pasaules skaņas”, kurš notika Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, – 2. vieta;
Latvijas Dziesmu un deju svētku izstādē “Toņi un pustoņi”, kura notika Jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā un Kultūras centrā “Ziemeļblāzma”, – uzvara 1. kārtā un atzinība 2. kārtā;
Izstādē “Peļu jampadracis” Interešu izglītības centrā “Auseklis” – 1. un 2. vieta;
Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā “Rudens”, kurš notika Rīgas pilsētas Iļģuciema Kultūras centrā, – 3. pakāpes diploms un 2 atzinības;
Bērnu un jauniešu radošo darbu konkursā “Tekstilkolāža 3”, kurš notika Rīgas pilsētas Praktiskās estētikas skolā, – trīs 3. pakāpes diplomi, trīs 2. pakāpes diplomi un 2 Atzinības raksti;
Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē/ konkursā “Miniatūra” Rīgas pilsētas Praktiskās estētikas skolā – 3. pakāpes diploms un 2 atzinības;
50. starptautiskā bērnu mākslas izstāde LIDICE. Piedalās septiņu bērnu kopdarbs “Ziemeļblāzmā”;
Mazturīgo biedrības DACE izstāde “Pasaule ap Tevi”. Balvas, diplomi, koncerts. Nevalstisko organizāciju biedrības namā Rīgā;
Labdarības izstāde bērnu slimnīcā “Gaiļezers”, 8 autori.

Šajā mācību gadā būs jaunas izstādes un jauni sasniegumi! Aužam, pērļojam un gatavojamies!
Ārija Vītoliņa,
Gaismas pamatskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja,
TLMS “Ulbroka” vadītāja

NOVEMBRIS

Sporta aktivitātes novembrī

Arī novembrī Gaismas pamatskolas skolēni aktīvi piedalījās treniņos un gatavojās dalībai florbola sacensībās.
23. novembrī notika LSO sacensības, kurās mūsu skolas komanda ieguva 8.vietu.
30.novembrī mūsu skolas skolēni deviņu komandu sīvā konkurencē ieguva 2.vietu florbola sacensībās vecumposma grupā līdz 15 gadiem.
Mūsu skolas skolēni ir Latvijas Speciālās olimpiādes 2. vietas ieguvēji.
Lepojamies ar saviem sportistiem!

Izteiksmīgās runas konkurss

21. novembrī Gaismas pamatskolā notika izteiksmīgās runas konkurss,,Ik rītu Latvija kā cielaviņa pretī skrien’’. Skolēni sacentās dažādās vecumposmu grupās : 1.-3.klašu grupā, 4.-6.klašu grupā un 7.-9.klašu grupā. Tika vērtēta prasme publiski uzstāties, pašizteiksme, prasme atklāt dzejoļa saturu un galveno domu, dzejoļa vizuālais ietērps.

Bērni konkursam gatavoja dzejoļus par Latviju. Izskanēja tādu pazīstamu autoru kā K.Skujenieka, O.Vācieša, A.Bārdas dzejoļi. Visčaklākie konkursa dalībnieki bija jaunāko klašu skolēni, bet netrūka pārstāvju arī no citām klasēm.

Skolēni un skolotāji bija padomājuši arī par dzejoļa vizuālo ietērpu, papildinot priekšnesumus ar zīmējumiem, kustībām, karodziņiem un citiem atbilstošiem rekvizītiem.

1.- 3. klašu grupā vislabāk uzstājās Mārīte Vīgante, 4.-6.klašu grupā Gvido Rande, 7.-9.klašu grupā Ludis Miķelāns.

Valsts svētku koncerts

16.11. Gaismas pamatskolā izskanēja Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts. Koncerta moto šogad bija ,,Ik rītu Latvija kā cielaviņa pretī skrien’’. Un koncerta gaitā cielaviņa paviesojās katrā no Latvijas četriem novadiem, pieminēja kritušos karavīrus, izteica novēlējumus Latvijai dzimšanas dienā.

Koncerta sākumā uzrunu teica skolas direktore Vita Felsberga, uzsverot, cik svarīgi ir katram sirdī mīlēt savu dzimto zemi.

Koncertā skolas skolēni un skolotāji izdziedāja un izdejoja skaistākās dziesmas, dejas un rotaļas. Pirmā uzstāšanās bija pirmo klašu skolēniem, kas kopā ar skolotāju Gitu dejoja ,,Es mācēju danci vest’’.

Svētku programmā tika akcentēts katra novada skaistums un unikalitāte, izskanēja dialogi latgaliešu un ventiņu dialektā.

Katrs novads ir Latvijas bagātība, un kopā tie veido mūsu zemi tik krāšņu un daudzveidīgu, kāda tā ir.

Skolā viesojas Zemessardzes pārstāvis

Patriotiskajā mēnesī Gaismas pamatskolā ciemojās Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljona kaprālis Santis Larionovs.

Prezentācijas laikā skolēni guva priekšstatu par zemessardzes darbu, zemessargu lomu miera nodrošināšanā un darbību kara apstākļos.

Bērniem bija iespēja uzzināt, kāda ir zemessarga ikdiena, ko ēd un velk mugurā zemessargi un kāds ir viņu ikdienas ekipējums.

Vislielāko interesi radīja iespēja pašiem pielaikot zemessarga ekipējumu. Lai gan karavīra mugursoma bija ļoti smaga, mūsu skolas skolēni apgalvo, ka ir gatavi aizstāvēt dzimteni nepieciešamības gadījumā.

10.11. skolēni un skolotāji pulcējās skolas pagalmā pie karoga, lai godinātu par Latvijas brīvību kritušos karavīrus.

Skolotāja Regīna pastāstīja par Latvijas valsts dibināšanu, jaunās valsts  cīņu pret Bermonta armiju, karavīru patriotismu un mīlestību pret savu zemi. Skolēni uzzināja par Lāčplēša Kara ordeni, ko piešķīra brīvības cīnītājiem.

No svecītēm tika izveidota Rīta zvaigznes jeb Ausekļa zīme. Skolēni un skolotāji nodziedāja ,,Div dūjiņas’’ un norunāja sagatavotos dzejoļus.

Mārtiņdiena

9. novembrī skolēni un skolotāji pulcējās skolas zālē, lai ieskandinātu Mārtiņdienu – rudens beigas un ziemas sākumu. Laiku, kad pabeigti rudens darbi, beidzies klusais veļu laiks un var sākt doties ķekatās. Tāpēc arī mazākie skolas skolēni zālē ieradās ķekatnieku tērpos.

Bērni minēja mīklas, gāja rotaļās, meitenes ēda dzērvenes, lai būtu sārti vaigi.

Vēlāk skolēni sadalījās grupās un devās uz klasēm, kur skolotāja Anita bija sagatavojusi radošās darbnīcas, kurās skolēni gatavoja maskas, aplicēja Mārtiņdienas gaiļus, lasīja kastaņus un čiekurus, izrotāja koka zarus un veidoja klases spēka zīmi.

Pēc radošajām darbnīcām skolēni pulcējās zālē un viens otru cienāja ar svaigiem dārzeņiem. Skolēni  izgaršoja dažādas dārzeņu garšas, jo daudzi bērni dārzeņus bija redzējuši un baudījuši tikai katlā.

Mārtiņdiena aizvadīta, nu gaidām Ziemassvētkus.

6. novembrī Gaismas pamatskolas 7,8, 9 klašu skolēni Rīgā iepazinās ar Latvijas armijas militāro tehniku.

OKTOBRIS

Halovīna ballīte Gaismas pamatskolā

31.10. skolā notika Halovīna ballīte. Pulksten piecos skolēni, saposušies dažādās svētku tematikai atbilstošās maskās, pulcējās skolas zālē. Zāle bija skaisti izdekorēta, netrūka ne raganu, ne ķibju, ne sveču, ne zirnekļa tīklu, svētku noskaņu radīja dažādas gaismiņu virtenes.    Kā ieejas biļeti pasākumā skolēni bija sagatavojuši dažādus zīmētus, līmētus, veidotus ķirbīšus.

Ballītes sākumā tika organizētas dažādas spēles un stafetes. Skolēni sacentās raganas tērpa uzlaikošanā un  jāšanā ar raganas slotu,  florbolā ar mazajiem ķirbīšiem, kā arī piedalījās krēslu spēlē un izmēģināja lokanību, spēlējot ,,Limbo’’.

Pēc iesildīšanās visi pavadīja laiku dziedot un dejojot, par mūziku parūpējās skolēnu pašpārvaldes puiši. Beigās visiem izdevās arī atbilstoši Halovīnu tradīcijām tikt pie konfektēm.

Ballīte izdevās jautra un krāsaina!

Sporta aktivitātes oktobrī

Oktobrī turpinājās mūsu skolas skolēnu dalība dažādās sportiskajās aktivitātēs.

5.10 skolēni piedalījās LSO rīkotajās futbola sacensībās un sīvā cīņā ieguva B divīzijā 1. vietu. Savukārt  19. 10 skolēni piedalījās sadraudzības futbolgolfa sacensībās Pamūšas pamatskolā. Skolu pārstāvēja četri skolēni – Laima Līga Jansone, Dāvis Jansons, Lolita Volčaņina un Ģirts Rande-, jaunieši   godam finišēja un katrs ieguva medaļu.

Sacensībās saviem spēkiem varēja mēroties arī skolotāji, un mūsu skolas skolotāja Indra parādīja lielisku sniegumu, iegūstot 1.vietu.

Praktisko darbu pēcpusdiena ,,Acis darba izbijās, rokas darba nebijās’’.

Tā kā mūsu skolā ir ļoti svarīgi apgūt dažādas ikdienas dzīvē nepieciešamas iemaņas, 17. oktobra pēcpusdienā internāta grupās notika praktisko darbu pēcpusdiena.

Skolēni demonstrēja dažādas prasmes – sita naglas, skrūvēja skrūves un šuva pogas. Izrādās, ka gan meitenes, gan zēni vienlīdz labi prot veikt dažādus ikdienā noderīgus darbus. Darbošanās  noritēja draudzīgā noskaņā, vecākie skolēni ar padomu palīdzēja jaunākajiem.

Bet vislabāk bērniem patika radošā darbošanās. Skolēniem bija jāizdomā un jāprezentē savas sapņu tortes izskats, bet šodien bija iespēja šo ieceri realizēt, veidojot torti internāta grupās. Skolēni veidoja cepumu tortes, kā pildījumu izmantojot biezpienu, krējumu, banānus, graudu pārslas un konfektes.

Visiem bija liels gandarījums par paveikto un saldas vakariņas.

Skolotāju dienas rīts ,,Visa dzīve man viens ceļojums’’.

10. oktobrī garajā starpbrīdī skolotāji un skolēni pulcējās skolas zālē uz skolotāju dienas rītu. Pasākuma caurviju motīvs bija ,,ceļojums’’.

Pedagogiem un skolas darbiniekiem  bija laiks nedaudz atpūsties, pasapņot un piedalīties superbingo izlozē, lai varētu laimēt dažādas balvas – atpūtu Maldīvu salās, dalību makšķerēšanas sacensībās, došanos uz meditācijas nometni ,,Šeit un tagad’’, biļeti uz rokkoncertu vai pūtēju orķestra ,,Auseklītis’’ koncertu, Zooloģiskā dārza kukaiņu mājas apmeklējumu. Bija iespēja piedalīties fotosesijā un pozēt īstam gleznotājam, kā arī piedalīties līnijdejās ar skolotāju Aldi.

Rīts pagāja jautri, krāsaini un aktīvi. Lai visiem skolotājiem pietiek spēka, radošas dzirksts un veselības, ikdienas pienākumus veicot!

Koncerts pamatskolā ,,Rīdze’’

Nu jau par tradīciju kļuvuši sadraudzības koncerti ar pamatskolas ,,Rīdze’’ skolēniem. Abu skolu skolēnus vieno dziedāšanas prieks, tāpēc 4. oktobrī mūsu  skolēni devās uz pamatskolu ,,Rīdze’’, lai priecētu skolēnus ar koncertu, kurā skanēja Gaismas pamatskolas skolotājas Elgas Poles- Polītes dziesmas ar dzejnieka Ulda Poļa- Polīša vārdiem.

Izskanēja dziesmas par no izrādes ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi’’, kā arī citas jaukas dziesmas par kukaiņiem, zvēriem, skolu un puķēm. Skolēni rādīja savas publiskās uzstāšanās prasmes – dziedāja, dejoja, iejutās dažādu tēlu lomās.

Ar savu ģitārspēli priecēja Marta Rancāne, izpildot H.Sīmaņa dziesmu ,,Ezers’’. Savukārt  ,,Rīdzes’’ skolēni bija sarūpējuši saldās balvas.

Vēlāk skolēni devās uz Dabas muzeju, kur iepazinās ar patstāvīgo ekspozīciju.

SEPTEMBRIS

1.septembris Gaismas pamatskolā

Caur asteru pušķiem iezvanot gadu, Gaismas pamatskolā sācies jauns darba cēliens. Skolu atkal piepildījuši bērnu smaidi, smiekli un čalas.

Skolēni svētku dienas rītā pulcējās savās klasēs, bet plkst.10.00 devās uz svinīgo pasākumu skolas zālē. Skolas direktore Vita Felsberga un pašvaldības pārstāvji teica svētku runu, sveicot skolēnus un viņu vecākus, mācību gadam sākoties.

Īpaši tika sveikti skolēni un skolotāji, kuri šogad pirmoreiz uzsākuši mācības un darba gaitas  Gaismas pamatskolā.

Kopīgi tika nodziedāta skolas himna, tāpat skatītājus ar savu dziedāšanu un ģitārspēli priecēja Marta.

Skolotāju ansamblis nodziedāja dziesmu ,,Ēzelīša dzimšanas diena’’, un pie skolēniem ciemos atnāca īsts Sivēns ar krāsainu balonu pušķi. Katram jaunajam skolas skolēnam kā sveiciens tika krāsains balons.

Skanot zvanam uz pirmo mācību stundu, skolēni un klašu audzinātāji devās uz savām klasēm.

Lai priecīgs, radošs, darbīgs jaunais mācību gads visiem!

Kultūras mantojums Ropažu novadā

5. septembrī 7.-9. klašu skolēni piedalījās Ropažu novada piedāvātā izzinošā nodarbībā par arheoloģiju un iepazinās ar arheologa profesiju.

Skolēni uzzināja par senajām cilvēku mītnēm – pilskalniem, ēkām, piemēram, Āraišu ezerpili, lauku apmetnēm, apbedījumiem un apbedījumu vietām.

Bērni  iepazinās ar materiāliem, kas iegūti, veicot arheoloģiskos izrakumus. Tika demonstrēti sieviešu un vīriešu galvaskausi, dažādi  trauki un saimniecības priekšmeti, kā arī   bija iespēja likt puzles par arheoloģijas tematiku un  iepazīties ar pieejamo literatūru par arheoloģiju.

Vislielāko interesi skolēnos radīja  galvaskausu izpēte. Lekcijas beigās bērniem  bija iespēja uzdot dažādus jautājumus, visvairāk pārdomu un jautājumu  raisīja  dažādu laikmetu – dzelzs laikmeta, bronzas laikmeta  –  rotaslietas.

Gaismas pamatskolas virtuves darbinieku ekskursija

Gaismas pamatskolas profesionālās pamatizglītības programmas virtuves darbinieks izglītojamie 2023. gada 08. septembrī apmeklēja izstādi ‘’Rīga Food 2023’’.

Izstādē apskatījām un degustējām gaļas, zivju, dārzeņu, piena, maizes, augļu pārtikas produktus. Nogaršojām dažādas mērcītes un piedevas ēdieniem – gan asās, gan saldās.

Redzējām ļoti daudz dažādas jaunas tehnoloģijas, kas palīdz ēdināšanas sfēras darbiniekiem ikdienas darbā.

Starp izstādes apmeklētājiem pamanījām mūsu valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču.

Sporta spēles “Mēs varam!”

9.septembrī Valmierā notika 16.starptautiskās sporta spēles “Mēs varam”. Gaismas pamatskolas komandā bija Diāna Kalniņa,Ginta Leļeva, Elfa Čerņevska, Raivis Indrāns,Markuss Skujiņš un Lolita Volčaņina. Sacensības notika dažādās disciplīnās – skriešanā, kroketā, bumbu mešanā, florbolā un Bocia spēlē. Jautri un interesanti pavadījām dienu.

Septembris – drošības mēnesis.

Atgriežoties skolā, skolēniem aktuāli kļūst jautājumi par drošību, tāpēc 1.-5. klašu un C grupas skolēni 12. septembrī pulcējās skolas zālē, lai pārrunātu būtiskākos drošības likumus.

Tika izrunāts, kā droši šķērsot ielu, kā uzvesties, ja pie durvīm zvana svešinieks, kurā vietā visdrošāk rotaļāties. Tāpat tika noskaidrots, kā rīkoties ar sērkociņiem un elektroierīcēm un ko darīt, ja uz ielas sastopies ar svešiem kaķiem vai suņiem.

Bērni aktīvi iesaistījās diskusijā un zināja atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Stāstījumu papildināja rotaļas, piemēram, tika spēlēta spēle ,,Luksofors’’, un skolēni varēja iejusties autovadītāja , policista un luksofora lomā.

Pasākuma izskaņā katrs skolēns saņēma sagatavi ar policijas automašīnu, kas klasē pašam jāizveido, tāpat daudzveidīgas darba lapas dažādu drošības noteikumu atkārtošanai.

Drošības nedēļas izskaņā skolēni kopā ar klašu audzinātājiem varēs noslēgt drošības līgumu, kurā apņemsies sargāt savas mantas, nerunāt ar svešiniekiem, neaiztikt svešus dzīvniekus, šķērsot ielu pie zaļās gaismas luksoforā.

Dzejas dienas dziesmu ritmos

Septembris ir Dzejas dienu mēnesis, kad cilvēki lasa, klausās, deklamē un arī izdzied dzejoļus, tāpēc  14. septembrī Gaismas pamatskolas skolēni devās uz Saldu, lai piedalītos Saldus bibliotēkas organizētā pasākumā, kas veltīts Dzejas dienām.

Šoreiz tika runāts par Ulda Poļa – Polīša dzejoļiem bērniem, kuru muzikālo ietērpu veidojusi komponiste un mūsu skolas mūzikas skolotāja Elga Pole – Polīte.

Saldus skolas skolēni pulcējās bibliotēkā un aktīvi iesaistījās sarunā par dzeju, par to, kā rodas dzeja, par ko var uzrakstīt dzejoli, savukārt skolotāja Elga stāstīja par savu sadarbību ar dzejnieku Uldi Poli – Polīti un kopīgi radītajām bērnu dziesmām.

Kopīgi tika izdziedāta dziesma par vardīti, suni, kaķi, gaili  un citiem dzīvnieciņiem, kas ir galvenie Ulda dzejoļu tēli, tāpēc jo īpaši tuvi mazajiem lasītājiem.  Izskanēja arī dziesmas no teātra izrādes ,,Vinnijs Pūks un viņa draugi’’.

Skolēni pēc tam apmeklēja Jaņa Rozentāla muzeju un Saldus baznīcas bronzas  tēlus, kas veidoti pēc J. Rozentāla gleznas ,,Pēc dievkalpojuma’’. Nogaršojuši Saldus ,,Gotiņas’’ un gandarīti par paveikto darbu, bērni devās mājup.

Pārgājiens ,,Pretī rudens saulgriežiem”

Šī gada rudens bija ļoti dāsns un priecēja mūs ar lieliskiem laika apstākļiem, lai ikviens no mums varētu pilnā mērā izbaudīt Latvijas krāšņumu un bagātību dodoties ikgadējā rudens pārgājienā. Pārgājiena laikā bija iespēja vērot izmaiņas dabā, vērtēt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz to, māt atvadu sveicienu gājputniem, ieraudzīt to, kam ikdienā nepievēršam vērību, un vākt materiālus pārgājiena prezentācijas veidošanai.

Katra klašu grupa prezentēja savu redzējumu par rudens saulgriežiem. Prezentācijas tika izvietotas skolas teritorijā, un tās varēja aplūkot ikviens interesents. Klašu grupas sniedza savu vērtējumu par izvietotajiem eksponātiem. Vislielāko punktu skaitu ieguva 2.a/5.c/8.c/9.b un 2.b/3.a/5.a/6.a klase, tad seko 2./3.klase un 4./5.e klase. Iegūto punktu skaits ir ļoti tuvs visām klašu grupām.

Taču nav svarīgs iegūto punktu skaits, svarīgi ir tas, ka mēs spējam būt vienoti, darboties un radīt kopā.

Maizes diena

 21. septembrī Gaismas pamatskolā notika tradicionālie Maizes svētki.

Skolēniem jau iepriekš bija jāpaveic sagatavošanās darbi klašu grupās. Bērni cepa dažādus maizes izstrādājumus – kēksiņus, cepumus, rupjmaizes grauzdiņus, tostermaizes. Tāpat katrai klašu grupai bija jāizveido savas maizītes etiķete, iekļaujot tajā maizes nosaukumu, ražotāja vārdu, saukli, izgatavotā produkta sastāvdaļas.

Sākumā skolēni pulcējās skolas zālē, kur atraktīvā saimniece Anita pastāstīja par maizi un tās cepšanas tradīcijām Latvijā, skolēni dziedāja dziesmas par maizi un gāja rotaļās, notika pat simboliska Jumīša sagūstīšana. Tika noskaidrots, ko nozīmē jēdzieni sālsmaize, ceļamaize, ciemakukulis.

Pēc tam skolēni devās uz skolas pagalmu, kur piedalījās ,,Kukulīša ceļā’’, kurā bija jāveic dažādi uzdevumi –   jāliek krāsnī maize, jāiestudē pasaka par kukulīti, jāatdala graudi no pupām, jāsaliek attēlos grauda ceļš līdz maizei un tautasdziesmas par maizi, jānosaka rupjmaizes un baltmaizes sastāvdaļas,  jāatrod maizes cepšanai nepieciešamo seno priekšmetu nosaukumi, jāmet mērķī miltu maisi.

Vēlāk  skolēni  pulcējās skolas zālē un prezentēja sevis cepto maizi un maizes etiķeti.  Notika arī dažādu maizes izstrādājumu degustācija.

Diena bija darbīga, izzinoša un garda!