2022-2023

MAIJS

Virtuves darbinieku un pārdevēja palīgu izlaidums

 

Mācību gada noslēguma pasākums

 

Koncerts sociālās aprūpes centrā ,,Imanta’’

 

Solu apgleznošana

 

Pasākums Latvijas Mazturīgo atbalsta biedrībā “Dace”

 

LSO vieglatlētikas sacensības Cēsīs , kurās piedalījās 10 skolas. Mūsu skolu pārstāvēja desmit skolēni, kuri ļoti aktīvi piedalījās savās disciplīnās. Skolēni sacentās 60m, 100m, 400m, 500m, 800m, t/l, b/m, a/l un stafetes skrējienā. Kopumā komanda ieguva 13 medaļas.

 

LSO vieglatlētikas sacensības cerību bērniem

 

Integratīvais mākslas festivāls “Nāc līdzās!”

 

Pamatskolas “Rīdze” meiteņu kora koncerts

 

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRĪLIS

Viesojas  ugunsdzēsēji

 

Vokālais mūzikas festivāls “Pavasara cīrulītis”

 

20. aprīlis – Burtiņu svētki.

 

Lieldienas Gaismas pamatskolā.

 

MARTS

2023. gada martā Latvijā Mārupes mūzikas un mākslas skolā norisinājās 4.Starptautiskā bērnu un jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss “SKAŅU PALETE 2023”, kuras šī gada tēma bija “ZEMŪDENS PASAULES SKAŅAS”. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija no trim Baltijas valstīm.

Mūsu audzēkne  Sintija Mancurova ar darbu “DELFĪNU TIKŠANĀS PRIEKS” ieguva 2. vietu!

 

Sadarbības koncerts sociālās aprūpes centrā “Pļavnieki”.

 

28.martā Gaismas pamatskolas skolēni pulcējās skolas zālē, lai piedalītos radošā pēcpusdienā, kas veltīta teātrim, šogad vairāk runājot tieši par leļļu teātri. Skolēni noskatījās prezentāciju par leļļu teātra pirmsākumiem un vēsturi, iepazinās ar galvenajiem leļļu teātra aktieriem, leļļu gatavošanas procesu. Katrai internāta grupai mājās bija jāizveido sava leļļu teātra lelle, ko skolēni pēc dotajiem kritērijiem prezentēja skolas zālē, pastāstot par lelles tapšanas procesu, izmantotajiem materiāliem, vārdu, paradumiem.

Pēc tam skolēni veica dažādus teātra sportam raksturīgus iesildīšanās vingrinājumus, izlozēja savu latviešu tautas pasaku un iestudēja to, izmantojot pirkstu un roku lelles. Sacensības gaitā izkristalizējās, kurš ir katras grupas līderis, un līderi tikās atsevišķā uzdevumā, izspēlējot izlozētu etīdi par kādu sadzīves situāciju. Pasākuma beigās skolēni saņēma saldās balvas un pēc vēlmēm varēja izspēlēt arī citas pasakas.

 

23.martā NVO namā notika  Latvijas speciālās olimpiādes organizētās sacensības dambretē. Sacensībās piedalījās 14 komandas. Tika vērtēts gan skolēnu individuālais sniegums, gan komandas darbs. No Gaismas pamatskolas sacensībās piedalījās Roberts Undzēns, Markuss Neilands, Elizabeta Rumjanceva un Maksims Karpovs. Roberts ieguva 2.vietu, bet Markuss 6.vietu.

 

Izvēlēties profesiju  nav viegli, tāpēc mūsu skolā notiek daudzveidīgi pasākumi, kas ļauj ielūkoties dažādās profesijās, to aizkulisēs, un māca skolēniem izvērtēt, kas patīk un padodas un kādas prasmes ir nepieciešamas, lai šajā profesijā strādātu.

22.martā skolas internātā notika pasākums ,,Ievads kareras izglītībā’’. Pasākuma laikā skolēniem bija jāveic dažādas aktivitātes – jāmizo dārzeņi, jāklāj galds, jāgatavo piena un augļu kokteiļi, jāpiedalās dažādās stafetēs. Tāpat svarīgi bija ievērot drošības un kārtības noteikumus, veicot dažādus uzdevumus – savākt matus, darbojoties ar produktiem, ievērot drošību, darbojoties ar rīvi. Ikviens no uzdevumiem bija saistīts ar profesijām, kuru apgūšanu piedāvā Gaismas pamatskola.

 

Trešais  marts  ir Pasaules dzirdes diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta drošas klausīšanās nozīmei, lai saglabātu dzirdi visas dzīves garumā un veicinātu iedzīvotāju izpratni par nenovēršamiem dzirdes traucējumiem vai pat zudumiem.

Arī Gaismas pamatskolā 7. martā pēc logopēdes un skolotājas  Inamoras ierosinājuma internāta grupās tika atzīmēta Dzirdes diena. Skolotāja uzsvēra, ka   mūsdienu tehnoloģiju laikmetā dzirdes speciālisti ir nobažījušies par audioierīču nelabvēlīgo ietekmi uz dzirdi. Tāpat īpaša uzmanība jāpievērš profesijām, kurās ikdienā nākas sastapties ar troksni.

Skolēni sarunā noskaidroja, ka  ar īpašiem riskiem sastopas nodarbinātie, kas strādā dažādās sabiedriskās vietās, izklaides industrijā, meža darbos, rūpnīcās, ostās, lidostās. Skolēni analizēja, kurās no minētajām profesijām riski ir īpaši augsti, vidēji  vai zemi.  Bērniem bija  iespēja izvietot kartītes  plakātā, atzīmējot vietas, kurās ir daudz trokšņa.

Pēc tam skolēni strādāja ar krāsainiem  attēliem,  klausījās  dažādus sadzīves un darba trokšņus un atzīmēja  atpazīstamās skaņas zīmējumos. Skolotāja rosināja bērnus bērnus regulāri atpūtināt dzirdi un ierobežot audioierīču lietošanas ilgumu, kā arī lietot ausu aizsarglīdzekļus, atrodoties tuvu trokšņa avotam.

Ceram, ka skolēni turpmāk pievērsīs lielāku uzmanību dzirdes higiēnai un ievēros drošas klausīšanās principus! Paldies skolotājai par iniciatīvu!

 

FEBRUĀRIS

22.februārī Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās draudzības florbola turnīrā, kas notika Rīgas 5. pamatskolā – attīstības centrā. Gaismas pamatskola ieguva 2. vietu grūtā un sīvā cīņā.

 

21.februārī Gaismas pamatskolā ciemojās flautistu ansamblis no pamatskolas ,,Rīdze’’ skolotājas Lauras Ezeras vadībā. Skolotāja Laura gan pati muzicē un brīnišķīgi spēlē flautu, gan arī māca to darīt saviem skolēniem.

Skolotāja interesanti un atraktīvi pastāstīja par saviem audzēkņiem – raksturu, hobijiem, saskarsmi ikdienā un mīlestību pret mūziku. Skolēni uzzināja, ka flautas spēles apguvei tiek veltīti pieci gadi un mazākie audzēkņi spēlē stabuli jeb blokflautu.

Jaunie flautisti  izpildīja dažādu komponistu darbus, spēlējot gan duetā, gan pa vienam. Mūsu skolēniem tā bija lieliska iespēja baudīt klasisko mūziku, nepameklējot plašas koncertzāles, kā arī bija iespēja tuvāk iepazīties ar šo instrumentu.

 

Kas gan tā būtu par Valentīna dienu bez sirsniņām un jautrības?! Tādēļ mūsu skolā darbojās Valentīna dienas pasts, bet 14.februāra vakarā notika ballīte, kuras organizēšanā aktīvi iesaistījās Skolēnu līdzpārvalde. Pirms ballīte, katrai internāta grupai, savstarpēji sadarbojoties, bija jāizveido Valentīna dienas tērps, kuru pēc tam vērtēja pārējo grupu audzēkņi. Protams, ka bija arī ballīti iesildošās aktivitātes. Galvenais, lai ir priecīgs prāts!

 

Sportiskās aktivitātes februārī. Gaismas pamatskolas skolēni 2.februārī piedalījās LSO distanču slēpošanā. Slēpot bija grūti, bet nevienu mirkli bērni nepadevās, cīnījās līdz finišam. Skolēni guva pieredzi slēpošanā un jauki pavadīja laiku.

 

9.februārī Natālijas Draudziņas vidusskolā notika LSO rīkotās peldēšanas sacensības. Skolu pārstāvēja 6 skolēni. Sacensībās piedalījās vairākas Latvijas speciālās skolas. Tika iegūta 3.vieta un pateicības par piedalīšanos.

 

16.februārī Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās LSO rīkotajās boče sacensībās. Kopumā piedalījās 10 komandas un Gaismas pamatskolas komanda ieguva 4.vietu. Skolēniem bija lieliska iespēja pilnveidot savas prasmes boče spēlē.

 

Meteņi. Gaismas pamatskolā ļoti būtiski ir ievērot latviskās dzīvesziņas principus un nostiprināt bērnos izpratni par latviskā Saules gada ceļu un tradīciju nozīmi tajā, tāpēc 16.02. Gaismas pamatskolas zālē sanāca ķekatnieki, ar dziesmām un rotaļām ieskandinot pavasara tuvošanos.

Notika gan lielīšanās ar to, kuram garāki lini, gan ciemošanās, gan metu mešana jaunajam  gadam,  gan jaunā saimnieciskā gada simboliska  iesākšana, pārceļot maisā ieliktu bērnu pāri iedomātai  robežšķirtnei. Neizpalika arī Budēļu tēva pēriens un Metenis, kas atnesis krāsainas pogas un konfektes.

Protams, ne viss iepriekšējā gadā ritējis gludi.  Pagājušā gada neveiksmes un sliktie darbi tika uzrakstīti uz simboliskām salmu lellēm un atdoti Metenim, lai tas sadedzina.

Pēc kopīgas darbošanās zālē, bērni devās uz stacijām, kurās turpināja nostiprināt zināšanas par latviskajām tradīcijām  un piedalīties dažādās aktivitātēs. Notika ziemas un pavasara spēkošanās, pupu izlasīšana no graudiem,  braukšana ar simboliskām segu ragavām, Lietuvēna aizbaidīšana, pelnu maisiņu meklēšana ar aizsietām acīm, cepumu ēšana, tautasdziesmu salikšana,  pankūku mešana un ķeršana un, protams, nākotnes zīlēšana.

Par to, lai svētki izdotos radoši un krāsaini, rūpējās skolotājas Anita un Elga. Meteni pavadījuši, nu gaidām Lielo dienu.

Ej ar Dievu, Metenīt,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi saņemsim.

 

 

 

 

 

 

 

Teātra izrāde “Divas Lotiņas”. Gaismas pamatskolā teātri spēlē ne tikai skolēni, bet arī skolotāji. Parasti izrādes tiek iestudētas uz skolotāju dienu, bet šoreiz uzvešanai tika izvēlēts Ē. Kestnera stāsts ,,Divas Lotiņas’’, kas īpaši aktuāls ir tieši Valentīndienas laikā, kad akcentējam ģimeniskās vērtības, mīlestības, draudzības, atbildības un uzticības  nozīmi cilvēka dzīvē.

Abām māsām – Lotei un Luīzei, ko izrādē atveido skolotājas Indra un Marina,  – izdodas apvienot izirušo ģimeni, un tas ir daudzu bērnu klusais sapnis, kas izrādē top iespējams. Galvenais vēstījums ir par to, ka katram no mums ir vajadzīgi gan mamma, gan tētis, gan brāļi un māsas. Un skaists ir arī pasakās iespējamais nobeigums – viss beidzas labi.

Šoreiz vienotā aktieru ansamblī apvienojās gan teātri mīlošie bērni, gan skolotāji. Un tā ir jauna pieredze – sadarboties ar pieaugušajiem skolēniem šķita aizraujoši, bērni strādāja ar dubultu atdevi, izrādē attēlojot gan Lotes un Luīzes skolas draudzenes, gan ārstu, gan fotogrāfu, gan vilciena vadītājus, gan restorāna oficiantu.

Vislielākā atzinība bija neviltota sajūsma un prieks skolēnu acīs, kad tie redzēja savus skolotājus darbojamies uz skatuves.  Izrādes muzikālo noformējumu dziesmās, kas tika komponētas tieši šai izrādei,  ietērpa skolotāja Elga.

Visiem kopā izdevās košs, emocionāls, muzikāls un skaists Valentīndienas priekšnesums. Priecīgus visiem mīlestības svētkus!

 

No 6. līdz 10. februārim Gaismas pamatskolā noritēja  projektu nedēļa, kuras mērķis bija  radīt priekšstatu par veselīga dzīvesveida nozīmi skolas ikdienā un turpmākajā dzīvē.  Skolēni strādāja pie dažādām tēmām un pētīja sirdi, zobus, dzirdi, redzi un  ādu. Sprieda par veselīga uztura nozīmi cilvēka ikdienā un smēķēšanas kaitīgo ietekmi.

 

Projektu nedēļas ietvaros skolas zālē noritēja pasākums ,,Sveiks un vesels’’, kurā skolēni jautrās, izzinošās  un atraktīvās  aktivitātēs  izspēlēja savas projektu tēmas. Skolēniem vajadzēja skatīt pasauli caur plastmasas glāzīšu brillēm, nest  karotītē galda tenisa bumbiņu, ieklausīties un saklausīt, kura bumba – basketbola, volejbola vai mazā – atsitas pret zemi, ar acīm ciet, savstarpēji sadarbojoties, iziet caur konusu labirintu, trāpīt ar bumbiņu tam auglim vai dārzenim, kas garšo vislabāk.

Sportiskās aktivitātes noritēja 1. -5. klašu grupā, 6.-9.klašu un profesionālās izglītības klašu grupā un C klašu skolēnu grupā. Skolēniem vajadzēja parādīt gan projekta laikā iegūtās zināšanas, gan prasmi sadarboties grupā. Visiem bija jautri un interesanti.

 

Dzejas diena Gaismas pamatskolā. Gaismas pamatskolā februārī, kad vakari vēl tumši un gari, notiek dzejas dienas. Skolēni skaita, sacer un attēlo dzejoļus.

Bērni  jau iepriekš savās internāta grupās bija sagatavojuši mājasdarbu – vizualizējuši vienu I. Zanderes dzejoļa pantu. Tāpat tika zīmētas sveces un veidota sveču izstāde.

Tā kā šoreiz pasākums sakrita ar Sveču dienu, skolēni  tālāk darbojās ar dzejoļiem no O.Vācieša ,,Sveču grāmatas’’. Tika noskaidroti tādi jēdzieni kā dzeja, tradīcija, vakarēšana, ritms, pants, tēlainība.

Gan mājasdarbi, gan pasākuma laikā veiktie uzdevumi priecēja ar radošumu un atraktivitāti. Izrādās, ka dzejoļus var ne tikai skaitīt – tos var dziedāt, dejot, attēlot ar dažādām kustībām un emocijām.

Meiteņu grupas   pasākumam bija sagatavojušas arī deju un dziesmu par svecēm.  Kopīgi vakarēt un ,,svečoties’’ palīdzēja skolotājas Ieva, Elga  un Inga.

 

JANVĀRIS

Otrais semestris Gaismas pamatskolā sācies jautri un krāsaini – 11. janvārī skolas zālē internāta grupās notika pasākums “Vitamīniņš”. Katra grupa bija izvēlējusies vienu vitamīnu grupu un izveidojusi nelielu prezentāciju par šīs vitamīnu grupas pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu – veselību, darbaspējām.

Skolēni aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs un ar aizsietām acīm degustēja augļus un dārzeņus. Kopīgi tika noskaidrots, ka veselīga organisma pamats ir uzturs, kustība un  personīgā higiēna.

Kad pietiekama vitamīnu deva bija uzņemta, varēja nodoties dejošanas priekiem.

24.01. plkst.13.30 skolēni un skolotāji pulcējas pie simboliska atmiņu ugunskura skolas zālē, pieminot 1991. gada barikāžu dalībniekus.

Skolēni skandēja dzeju, dejoja un  dziedāja. Ar dziesmu ,,Vienprātība’’ atbilstošu noskaņu, dziedot un spēlējot ģitāru, radīja Marta.

Barikāžu dalībnieku  stāstus lasīja skolotāji –  Marina, Indra, Elga, Anita un Aldis.

Pasākuma izskaņā skolēni sprieda par vērtībām, kuru dēļ būtu gatavi iet uz barikādēm. Kā galvenās tika nosauktas brīvība, dzimtene un ģimene.

  1. gada barikāžu un Ukrainas kara upuru piemiņai kopīgi tika nodziedāta dziesma ,,Div dūjiņas gaisā skrēja’’.

Pasākums aizritēja svinīgā noskaņā.  Beigās visi kopā izveidoja simbolisku barikāžu piemiņas sienu, ceļot barikādes no mašīnām, baļķiem, sliedēm, smilšu maisiem un betona bluķiem.

25.janvārī ar koncertu Gaismas pamatskolā viesojās bērnu studija ,,Kukaiņi’’ un tās vadītāja Baiba Jansone.

Koncertā piedalījās dažāda vecuma bērni un dziedāja jautras un  atraktīvas dziesmas par dažādām tēmām – saulīti, piparkūkām –  un , protams, par kukaiņiem. Skatītājus priecēja gan košie tērpi, gan labais skanējums.

Skolēniem bija iespēja izkustēties mūzikas ritmā kopā ar ciemiņiem, atdarinot dažādas kustības.

Mūsu skolēni arī bija padomājuši, kā viesus iepriecināt, un sarūpējuši dziedātājiem pašdarinātus apsveikumus.

 

DECEMBRIS

Piparkūku cepšanas pēcpusdiena. Decembra mēnesis Gaismas pamatskolā aizrit čakli gatavojoties Ziemassvētkiem. Bērni ne tikai gatavo priekšnesumus, bet arī izgatavo rotājumus un cep piparkūkas.

3./4. klase uzaicināja 1./2. klasi uz piparkūku cepšanas pēcpusdienu. Skolēni sadarbojās, viens otram palīdzēja un jautāja arī padomu un palīdzību skolotājām.

Paldies skolotājai Marinai! Svētki nav iedomājami bez piparkūku smaržas!

Internāta eglīte. 20.decembrī skolas ēdamzālē notika internāta eglīte. Skolēni sniedza dažādus priekšnesumus – dziesmas, dejas, dzejoļus -, kā arī piedalījās dažādās aktivitātēs, piemēram, izvērtēja iepriekšējo gadu piparkūkās, rakstīja un zīmēja apsveikumus saviem skolas biedriem, rakstīja vēstuli Ziemassvētku vecītim un zīlēja, kā veiksies nākamajā gadā.

Skolas pavārītes bija parūpējušās par skaisti klātiem galdiem un gardu cienastu.

Direktores vietniece audzināšanas darbā  Valda Pavlovska uzteica skolēnu internāta istabiņu noformējumu svētkiem, un labākie un čaklākie istabiņu noformētāji saņēma saldās balvas.

Koncerts “Ziemassvētku ceļojums”. 22.decembrī pēc ilgstoša laika perioda Gaismas pamatskolas zālē atkal pulcējās visi skolas skolēni, skolotāji un vecāki, lai izjustu kopīgu svētku svinēšanas prieku.

Šogad Ziemassvētku koncerta laikā bija iespēja paviesoties dažādās valstīs – Amerikā, Meksikā, Norvēģijā, Islandē, Austrijā, Spānijā, Itālijā, Vācijā, Ukrainā, Igaunijā, Anglijā, Francijā, Rumānijā, Latvijā  –  un iepazīties ar svētku svinēšanas tradīcijām tajās.

Pasākuma vadītāju lomā iejutās Diāna un Viesturs, kopīgi dodoties jautrā un krāsainā ceļojumā ar Ziemassvētku vilcieniņu. Ceļojuma laikā bija gan bija jādejo ugunīgas rumāņu un spāņu dejas, gan jāpārvar bīstamas kalnu pārejas, gan jāslēpjas no rūķiem un troļļiem, gan jādekorē svētku egle ar zirnekļiem,  gan arī jāiet dancot ar ķekatniekiem tepat, Latvijā.

Diāna un Viesturs, iepazinušies ar svētku svinēšanas tradīcijām pasaulē, tomēr secināja, ka vislabāk svētku laikā ir būt savās mājās, Latvijā, un baudīt balto sniegu un piparkūku un pīrāgu smaržu.

Pasākuma viesi bija arī ilggadējie sadarbības partneri no uzņēmuma “Europlast”, kas bija sarūpējuši bērniem Ziemassvētku dāvanas.

Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās LSO basketbola sacensībās. Mūsu skolas komanda ieguva 2.vietu B divīzijā.

 

NOVEMBRIS

Strēlnieku vakars. 15.novembrī Gaismas pamatskolas skolēni satikās pie skolas karoga, lai pieminētu latviešu strēlniekus. Bērni iepazinās ar galvenajiem vēstures faktiem par latviešu strēlnieku bataljonu veidošanos un izveidoja Dieva zīmi no baltiem ziediem, lai strēlnieku dvēselēm mūžīgs miers aizsaulē.

Kaut gan sāka līt, skolēni, tāpat kā strēlnieki, možu garu nezaudēja un iejusties strēlnieka ,,ādā’’ devās uz skolu. Bija jādarbojas  5. stacijās – jālasa strēlnieku vēstules un jāraksta uz bērza tāss, jāpiedalās ievainotā nonešanā no kaujas lauka, jāizveido zemnīca ar apgaismojumu un jāizžāvē kaujā sabristās zeķes, jāpiedalās granātu mešanā un piramīdu veidošanā, kā arī jāpilnveido ierindas mācības prasmes.

Pasākums aizritēja gan svinīgā, gan jautrā noskaņā, beigās tika nobaudīts  īstu strēlnieku ēdiens – rupjmaize ar speķi, sīpolu  un medu.

Kopumā skolēni uzzināja, ka strēlnieki bija ne tikai drošsirdīgi karavīri, bet arī radoši un dzīvespriecīgi cilvēki, kas brīvajā laikā muzicēja, vingroja, spēlēja teātri, gatavoja suvenīrus.

Valsts svētku koncerts. Valsts svētku mēnesī skolēni piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs. Jau mēneša sākumā klases kopīgi izveidoja bērzus izstādei, notika dambretes turnīrs ,,Tev, Latvija!’’, ciemojās pamatskolas,,Rīdze’’ koris, tika apmeklēts muzejs ,,Dauderi’’ projekta ,,Skolas soma’’ ietvaros, internāta grupās notika strēlnieku vakars.

Valsts svētku galvenais notikums  bija koncerts skolas zālē, uz kuru skolēni devās caur simbolisku tautisko jostu bērzu birzi. Tika aktualizētas galvenās latviešu tautasdziesmās ietvertās vērtības – ģimene, cieņa pret dabu, draudzība, sadarbība un  dzimtenes mīlestība.

Koncertā izskanēja gan dziesmas, gan dejas, gan dzejoļi, gan teikas par Latviju. Pasākuma vadītāju lomā iejutās  Diāna un Viesturs no pavāra palīgu klases.

Izskaņā katrs saņēma simbolisku bērza lapu no kopīgi uzburtās bērzu birzs.

        Caur sidraba birzi gāju,

Nu nolauzu sudrabzaru,

Nu nolauzu sudrabzaru,

Nu staigāju sudrabota.

 

 

 

 

 

 

 

Pamatskolas ,,Rīdze’’ kora koncerts. 16.novembrī Gaismas pamatskolā viesojās sadraudzības skolas – pamatskolas ,,Rīdze’’-  koris skolotājas Initas Gerševicas vadībā ar valsts svētkiem veltītu programmu.

Koris izpildīja dažādas patriotiskās dziesmas, skandēja dzejoļus, kā arī  rādīja  dažādu instrumentu – klavieru, kokles, vijoles –  spēli.

Koncerts aizritēja sirsnīgā gaisotnē, ieskaņā kopīgi tika nodziedāta Latvijas himna, bet noslēgumā viesus ar savu ģitārspēli un dziesmu iepriecināja Marta.

Kara muzejā. Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās BJC ,,Laimīte’’ organizētajā zīmējumu konkursā ,,Plakāts valsts svētkos’’. 16.novembra konkursa laureāti devās uz apbalvošanu. Pa ceļam skolēni apmeklēja Kara muzeju. BJC ,,Laimīte’’ notika svētku koncerts  un skolēnu radošo darbu izstāde.

Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās LSO rīkotajā florbola turnīrā. Kopā bija ieradušās 11 komandas. Spēles bija spraigas un ar līdzīgiem rezultātiem. Turnīrs notika Irlavas pagasta sporta zālē 10.novembrī.

 

OKTOBRIS

Drošības pēcpusdiena

 

Skolotāju diena

 

SEPTEMBRIS

20. septembris – Putras diena

 

15. septembrī Gaismas pamatskolā viesojās Valsts policijas pārstāvji. Preventīvajā pasākumā piedalījās vecāko klašu skolēni, un galvenie jautājumi bija saistīti ar drošību un atbildību.  Policisti  atbildēja uz dažādiem skolēnus interesējošiem jautājumiem, piemēram, no kāda vecuma iesākas kriminālatbildība, kādas sekas izraisa atkarību raisošu vielu lietošana, kā droši lietot mūsdienu tehnoloģijas.

 

Koncerts pamatskolā “Rīdze”

 

Gaismas pamatskola piedalījās LSO futbola sacensībās. Pēc sīvas cīņas ieguva 1. vietu B grupā.

22.septembrī Lielplatones pamatskolā norisinājās rudens kross. Arī Gaismas pamatskolas skolēni piedalījās tajā uzrādot labus rezultātus un iegūtas arī divas godalgas – 1. un 2. vieta. Kā arī ir 4. un divas 5. vietas.

10. septembrī Valmierā notika 15. starptautiskās sporta spēles “Mēs varam”. Gaismas pamatskolas komandā bija Madar Pujāte, Ginta Leļeva, Elfa Čerņevska, Raivis Indrāns, Niks bulāns un Viesturs Sandis Grustāns. Sacensības notika dažādās disciplīnās – skriešanā, tāllēkšanā, bumbu mešanā un Bocia spēles. Bērni bija priecīgi par interesanti un jauki pavadīto dienu.

 

Uzsākam jauno skolas gadu!