2020-2021

MARTS

2021. gada 9. martā jaunāko klašu grupās iegriezās Dzejas karuselis! Kopā radoši dzejojām dzejoļus, izdziedājām dzejoļus, izlēkājām dzejoļus, vizualizējām dzejoļus! Visi bijām saulaini priecīgi!

 

SEPTEMBRIS

Lai gan skolas pagalmā esošā kļava vēl nav sagaidījusi rudens krāsas savā lapotnē, šis rudens Gaismas pamatskolā iekrāsojies ar sasniegumiem gan sportā, gan mūzikā.  20 septembrī notika Integratīvās mākslas festivāla “Nāc līdzās” koncerts VEF Kultūras pilī. Skolas vokālais ansamblis koncertā piedalījās ar mūsu mūzikas skolotājas Elgas Blūzmanes sacerēto dziesmu “Pelēkā dziesma.” Žūrija mūsu sniegumu novērtēja ar laureāta nosaukumu,piešķirot festivāla vimpeli un  izvirzot priekšnesumu uz 2020.gada noslēguma koncertu “Nāc līdzās Ziemassvētkos.” Koncerts notiks jaunajā Ventspils koncertzālē “Latvija” 2020.gada 11.decembrī.

18.septembrī visi skolēni piedalījās Olimpiskajā dienā, kuru organizēja sporta skolotāja Svetlana Kaļistratova.

24.septembrī ar meiteņu futbola komandu sacensībām noslēdzās Eiropas futbola projekta ietvaros Latvijas Speciālās Olimpiādes organizētā futbola nedēļa. Gaismas skolas meitenes izcīnīja 2.vietu.

29.septembrī  visas klases aicinātas uz PUTRAS DIENU! Mācīsimies atpazīt dažādus putraimu veidus un nogaršot putras, ko pagatavos profesionālās ievirzes pavāra palīgu klašu skolēni kopā ar skolotāju Viju Lipsku. Pasākumu vadīs skolotājas Inga Vīksna un Elga Blūzmane.

Rudentiņš šogad mūs lutina ar siltām, saulainām dienām, tāpēc skolas pasākumi var noritēt ārā svaigā gaisā, ievērojot ar Covid-19 saistītos noteikumus.

29.septembrī skolā liela rosība – Zaļajā klasē skolotāju Ingas Vīksnas un Elgas Blūzmanes vadītā nodarbība –svētki! PUTRAS DIENA! Topošie pavāra palīgi skolotājas Vijas Lipskas vadībā visus cienāja ar dažādām putrām. Šogad visgardākās putras tituls pienācās sātīgajai grūbu putrai, bet daudziem patika arī saldā prosas putra ar rozīnēm.

30.septembra vakars internāta grupām pagāja, nostiprinot stundu un nodarbību laikā iegūtās zināšanas pa drošību. Mēs katrs atbildam par savu rīcību dažādās dzīves situācijās, nepieciešamības gadījumā griežoties pēc palīdzības un atbalsta pie saviem skolotājiem un vecākiem. Ievērosim drošības noteikumus!

 

Izglītojoša nodarbība – ekskursija skolēniem programmā „Latvijas skolas soma” „Valsts pārvalde un vara Latvijā

30.septembrī ekskursijā devās  5./6.kl., 7./8.kl. un  profesionālo apmācības klašu skolēni.

Āra ekskursijas maršrutā (Rātslaukums – Doma laukums, Radio ēka – Finanšu ministrija – Pils laukums –  Latvijas Banka –  Saeimas ēka – Nacionālais teātris – Ārlietu ministrija – Kultūras ministrija – Aizsardzības ministrija –  Esplanāde – Tieslietu ministrija, Ministru kabinets – Apgabaltiesa – Brīvības piemineklis) dalībnieki uzzināja, kā organizēta vara Latvijā, kādi uzdevumi ir valsts un pašvaldību iestādēm. Caur stāstiem un vēsturiskiem notikumiem  uzzināja par  ēkām – arhitektūras un vēstures pieminekļiem Vecrīgā un Rīgas centrā, kurās atrodas ar valsts un pašvaldības institūcijas (Valsts prezidents, Saeima, ministrijas, tiesu vara, Rīgas pašvaldība, u.c.). Ekskursijas laikā skolēni atbildēja arī uz jautājumu viktorīnu par ekskursijas laikā redzēto un dzirdēto.

 

 

 

Gaismas pamatskolas mācību un audzināšanas darba plānojums 2020./2021. mācību gadam

Skolas vīzija: Mūsdienīga izglītības iestāde, ar augsti profesionālu pedagoģisko personālu, kas pārtop par resursu un atbalsta centru izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.

Virsmērķis: Mūsdienīgs mācību process, kas veicina kompetenču (pratību) attīstīšanu, katra skolēna individuālo spēju pilnveidošanu un rada iespējas efektīvi iesaistīties darba tirgū vai turpināt profesionālo izglītību.

Vērtības: Sadarbība, Atbildība, Radošums, Atvērtība, Inovācijas, Ilgtspēja.

Kompetences: Personības veidošana, Kritiskā domāšana, Sadarbība, Radošums, Komunikācija.

 

Prioritates 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audzināšanas darba tēmas pa mēnešiem.

Septembris. Gudrības, centības un pašdisciplīnas mēnesis.

Oktobris. Godīguma un cieņas mēnesis.

Novembris. Drosmes un atbildības mēnesis.

Decembris. Līdzcietības un laipnības mēnesis.

Janvāris. Savaldības mēnesis.

Februāris. Mērenība un pieticība.

Marts. Solidaritātes mēnesis.

Aprīlis. Taisnīgums un atbildība.

Maijs. Tolerance.